Skriv ut
Dela

Skolansökan

Nu är skolansökan till läsåret 2019-2020 avslutad.

Ansökan gäller elever som i höst ska börja förskoleklass eller årskurs 4, 5 och 7 om deras nuvarande skola saknar dessa årskurser.

Placeringarna beräknas vara klara tidigast i mitten av mars. Då kan du genom att logga in på Skolwebben se vilken skolplacering ditt barn har fått under "Min sida - Mina ärenden". Skolorna skickar ut besked om placering tidigast i mitten av mars och det ska undertecknas av elevens samtliga vårdnadshavare.

Om skolansökan 2019

Skolansökan fungerar på samma sätt till kommunala och fristående skolor. Det har ingen betydelse när under perioden du gör din ansökan eftersom det är först när ansökningsperioden har stängt som eleverna placeras. Alla elever får sedan besked om sin placering från respektive skola.

Skolansökan för läsåret 2019/20 pågår från den 14 januari till och med den 8 februari klockan 16.00 och görs på Skolwebben.

Alla skolor har informationskvällar/öppna hus som vårdnadshavare är välkomnaPDF (pdf, 366.1 kB) till.

Kriterier för skolplacering

Vilka ansöker på Skolwebben?

Barn som är folkbokförda på Lidingö innan 31 januari samma år som skolstart gör ansökan på Skolwebben. En av vårdnadshavarna loggar i in med sin e-legitimation.

Besked om skolplacering kommer i mars och då ska elevens samtliga vårdnadshavare underteckna beskedet och skicka det tillbaka till skolan.

Vilka gör skolansökan på blankett?

Barn som folkbokförs på Lidingö efter den 31 januari samma år som skolstart söker via blankett. Observera att du måste ha bostadskontrakt på Lidingö. Kontakta lärande- och kulturförvaltningen för en ansökningsblankett via skola@lidingo.se.

Att överklaga skolplacering

Beslut om skolplacering kan inte överklagas i sak. Det betyder att du inte kan överklaga själva placeringen, utan enbart handläggningen av beslutet. Anser du att handläggningen inte gått rätt till kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Rätten prövar då lagligheten av beslutet.

I ett brev till Förvaltningsrätten anger du vilket beslut som överklagas och vad du stödjer överklagandet på. Överklagandet ska ha kommit till Förvaltningsrätten inom överklagandetiden.

Överklagandetid

Beslut om skolplaceringar kommer att redovisas i protokollet från utbildningsnämndens sammanträde 26 mars 2019. Ungefär en vecka senare sätts ett bevis om justering av protokollet upp på anslagstavlan i Stadshusets entréhall. Därefter kan du överklaga inom tre veckor.

Skicka överklagandet till: Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm


 

Till toppen av sidan