Skriv ut
Dela

Skolansökan

Skolansökan 2019 är klar och du kan nu se ditt barns placering genom att logga in på Skolwebben.

Du kan se ditt barns placering genom att logga in härlänk till annan webbplats och sedan klicka på "Min sida - Mina placeringar".

Skolan skickar ut bekräftelse på skolplaceringen per post, som samtliga vårdnadshavare ska skriva under och skicka tillbaka till skolan senast 5 april.  

Om ditt barn inte fick plats

Om du gjort en skolansökan för ditt barn till en kommunal grundskola och inte fått något av dina 1–4 val, så finns eleven med på en reservlista som gäller till och med 30 juni. Vi kontaktar dig som vårdnadshavare om det blir någon ledig plats på något av dina alternativ.

Från och med 1 juli gäller skolbyte via Skolwebben. Om ledig plats uppstår på skolan, så gäller riktlinjer för skolbyte.

Om skolansökan 2019

Skolansökan fungerar på samma sätt till kommunala och fristående skolor. Det har ingen betydelse när under perioden du gör din ansökan eftersom det är först när ansökningsperioden har stängt som eleverna placeras. Alla elever får sedan besked om sin placering från respektive skola.

Skolansökan för läsåret 2019/20 pågår från den 14 januari till och med den 8 februari klockan 16.00 och görs på Skolwebben.

Kriterier för skolplacering

Vilka ansöker på Skolwebben?

Barn som är folkbokförda på Lidingö före 31 januari samma år som skolstart gör ansökan på Skolwebben. En av vårdnadshavarna loggar i in med sin e-legitimation.

Besked om skolplacering kommer i mars och då ska elevens samtliga vårdnadshavare underteckna beskedet och skicka det tillbaka till skolan.

Vilka gör skolansökan på blankett?

Barn som folkbokförs på Lidingö efter 31 januari samma år som skolstart söker via blankett. Observera att du måste ha bostadskontrakt på Lidingö. Kontakta lärande- och kulturförvaltningen för en ansökningsblankett via skola@lidingo.se.

Att överklaga skolplacering

Beslut om skolplacering kan inte överklagas i sak. Det betyder att du inte kan överklaga själva placeringen, utan enbart handläggningen av beslutet. Anser du att handläggningen inte gått rätt till kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Rätten prövar då lagligheten av beslutet.

I ett brev till Förvaltningsrätten anger du vilket beslut som överklagas och vad du stödjer överklagandet på. Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom överklagandetiden.

Överklagandetid

Beslut om skolplaceringar kommer att redovisas i protokollet från utbildningsnämndens sammanträde 26 mars 2019. Ungefär en vecka senare sätts ett bevis om justering av protokollet upp på anslagstavlan i Stadshusets entréhall. Därefter kan du överklaga inom tre veckor.

Skicka överklagandet till:
Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 Stockholm

Till toppen av sidan