Skolansökan

Nu kan du se din skolplacering från skolansökan 2020 till förskoleklass, årskurs 4 och 5 och årskurs 7.

Du kan se vilken skolplacering ditt barn har fått genom att logga in på Skolwebben under "Min sida – Mina ärenden".

Skolorna kommer att skicka ut besked om placering i förskoleklass, årskurs 4 och 5. Beskedet ska undertecknas av elevens samtliga vårdnadshavare och skickas tillbaka till skolan senast 31 mars.

Den 31 mars kan du se din skolplacering till årskurs 7. Skolorna kommer att skicka ut besked om placering. Beskedet ska undertecknas av elevens samtliga vårdnadshavare och skickas tillbaka till skolan senast 15 april.

Ansökan till förskoleklass

I ansökan till förskoleklass ska du rangordna fem alternativ. Du gör ansökan på två olika sätt beroende på hur länge ditt barn varit folkbokfört på Lidingö.

Tidigare skolstart

Önskar du att ditt barn ska börja förskoleklass tidigare än höstterminen det år barnet fyller sex år kontaktar du rektor på aktuell skola som erbjuder en placering i mån av plats.

Fortsatt placering i förskola

Vill du behålla ditt barns placering i förskolan trots att barnet fyller sex år måste du ansöka om uppskjuten skolplikt via e-blanketten "Uppskjuten skolplikt – anmälan".

E-tjänster och blanketter, barn och utbildninglänk till annan webbplats

Förskoleplatsen sägs upp automatiskt

Du behöver inte säga upp förskoleplatsen för barn som det år de fyller sex år ska börja i förskoleklass och fritidshem till hösten. Slutdatum blir automatiskt 30 juni och startdatum för fritidshem den 1 juli. Om du behöver tillsyn under juli månad ska den tidigare anordnaren (förskolan eller pedagogisk omsorg) ta emot barnet.

Ansökan till årskurs 1 för barn som fyller sex år

Fyller ditt barn sex år och du önskar att barnet börjar årskurs 1 i stället för förskoleklass kontaktar du lärande- och kulturförvaltningen.

E-post: skola@lidingo.se

Beslut om placering

Rektor skickar beslut om placering i förskoleklass och fritidshem till elevens folkbokföringsadress. Bor vårdnadshavarna på olika adresser sänds beslutet till båda adresserna. Båda vårdnadshavare ska sedan underteckna beslutet och skicka tillbaka det till rektor.

Skolplatsbeslut kan inte överklagas i sak. Det betyder att du kan inte kan överklaga själva placeringen, utan enbart handläggningen av beslutet.

Ansökan till årskurs 4, 5 och 7

Elever som i höst ska börja i årskurs 4, 5 eller 7 och som i­ dag går i en skola som saknar påföljande årskurser ansöker om skola inför höstterminen.

I årskurs 4 och 5 ska du rangordna tre alternativ och i årskurs 7 ska du rangordna fem alternativ.

Beslut om placering

Rektor skickar beslut om skolplats till elevens folkbokföringsadress. Bor vårdnadshavarna bor på olika adresser sänds beslutet till båda adresser. Samtliga vårdnadshavare ska underteckna beslutet och skicka det tillbaka till skolan.

Beslutet kan inte överklagas i sak. Det betyder att du inte kan överklaga själva placeringen, utan enbart handläggningen av beslutet.

Vilka ansöker på Skolwebben?

Barn som är folkbokförda på Lidingö före 31 januari samma år som skolstart gör ansökan på Skolwebben. En av vårdnadshavarna loggar i in med sin e-legitimation.

Besked om skolplacering kommer tidigast i mitten av mars och då ska elevens samtliga vårdnadshavare underteckna beskedet och skicka det tillbaka till skolan.

Skolwebben, Lidingö stad

Vilka gör skolansökan på blankett?

Barn som folkbokförs på Lidingö efter 31 januari samma år som skolstart söker via blankett. Observera att du måste ha bostadskontrakt på Lidingö. Kontakta lärande- och kulturförvaltningen för en ansökningsblankett via skola@lidingo.se.

Att överklaga skolplacering

Beslut om skolplacering kan inte överklagas i sak. Det betyder att du inte kan överklaga själva placeringen, utan enbart handläggningen av beslutet. Anser du att handläggningen inte gått rätt till kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Rätten prövar då lagligheten av beslutet.

I ett brev till Förvaltningsrätten anger du vilket beslut som överklagas och vad du stödjer överklagandet på. Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom överklagandetiden.

Överklagandetid

Beslut om skolplaceringar kommer att redovisas i protokollet från utbildningsnämndens sammanträde 28 april 2020. Justerat protokoll läggs upp på stadens digitala anslagstavla senast två veckor efter sammanträdet. Därefter kan du överklaga inom tre veckor.

Stadens digitala anslagstavla

Skicka överklagandet till:
Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 Stockholm

Om ditt barn inte fick plats

Om du gjort en skolansökan för ditt barn till en kommunal grundskola och inte fått något av dina 1–4 val, så finns eleven med på en reservlista som gäller till och med 30 juni. Vi kontaktar dig som vårdnadshavare om det blir någon ledig plats på något av dina alternativ.

Från och med 1 juli gäller skolbyte via Skolwebben. Om ledig plats uppstår på skolan, så gäller riktlinjer för skolbyte.

Skolwebben, Lidingö stad

Till toppen av sidan