Skriv ut
Dela

Öppettider och rätt till omsorg

Här hittar du öppettider och information om den omsorg du har rätt till.

Öppettider

Vardagar
Verksamheterna öppnar tidigast 06.30 och stänger senast 18.30, utifrån vårdnadshavares behov. Normaltiden är 07.30-17.30. Läs mer nedan om din rätt till omsorg.

Helger
Verksamheterna har stängt lördag, söndag, julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Vilka tider har jag rätt till?

Den tid du har rätt till beror på om du förvärvsarbetar, är aktivt arbetssökande, studerande eller föräldraledig med yngre syskon.

 • Förvärvsarbete
  Om du förvärvsarbetar har du rätt till den tid som du behöver för att kunna arbeta, det vill säga ta dig till och från arbetet samt utföra det.
  Omsorg vid obekväm arbetstid.
 • Arbetssökande
  Som aktivt arbetssökande har du rätt till den tid som behöver för att kunna söka arbete aktivt och vara arbetsmarknaden till förfogande.
 • Studerande
  Om du studerar har du rätt till den tid som du behöver för att kunna studera. Studierna måste vara berättigade till studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden).
 • Semester
  Ditt barn har inte rätt till omsorg när du har semester eller är ledig, utom i de fall barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.
 • Föräldraledig med yngre syskon
  Att vara föräldraledig med yngre syskon påverkar inte det äldre barnets tid i fritidsverksamheten.

Särskilda regler för fristående pedagogisk omsorg

Huvudmän som driver fristående pedagogisk omsorg (dagmamma) i sin egen bostad har rätt att samverka, det vill säga hjälpa varandra, om vårdnadshavares behov av omsorg överstiger 40 timmar under en vecka. De har också rätt att samverka för att lösa omsorgen vid semester och sjukfrånvaro.

Till toppen av sidan