Skriv ut
Dela

God man

Frågan om att utse en god man uppstår ofta när en person inte klarar av att själv sköta sin ekonomi. Orsaken till det kan vara exempelvis senildemens eller psykisk sjukdom.

Om personen i fråga, även kallad huvudmannen, kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt ska en god man inte utses. Ibland kan det räcka med användning av fullmakt, en banks notariatavdelning eller samhällets stöd- och hjälpinsatser i övrigt.

Vad gör en god man?

En god man fungerar som ställföreträdare för huvudmannen, som ändå har rätten kvar att agera på egen hand.

Den gode mannen måste ha sin huvudmans samtycke till alla större avtal och transaktioner utom de som rör den dagliga hushållningen. Om huvudmannen saknar förmåga att ge sitt godkännande har den gode mannen rätt att själv ingå avtal och utföra transaktioner inom ramen för sitt uppdrag och för sin huvudmans bästa. I så fall ska ändå make/maka/barn ges möjlighet att yttra sig i frågan och läkarintyg inhämtas.

Ett fullständigt förordnande som god man medför tre åtaganden: förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. Det vill säga sköta ekonomin, hjälpa till i kontakten med exempelvis myndigheter och se till att huvudmannen får rätt vård och omsorg.

Tillfällig god man

Ibland finns behov av en tillfällig god man, till exempel vid jäv eller vid ett arvskifte där det finns okända arvingar.

Kontakt
Till toppen av sidan