Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Stadens revisorer

Lidingö stad har fem revisorer utsedda av kommunfullmäktige. Varje revisor sköter sitt uppdrag självständigt. I granskningsarbetet assisteras revisorerna av revisionsfirman KPMG.

Revisorerna granskar årligen den verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden (inklusive kommunstyrelsens). Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna ger en rättvisande bild och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna granskar inte ärenden som gäller enskilda personer.

Revisorer Lidingö stad

Kontaktuppgifter till stadens revisorer, Troman Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan