Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Praktisk information till förtroendevalda

Här hittar du praktisk information om arvode och ersättning, kontaktuppgifter, passerkort och hur du avsäger dig uppdraget som förtroendevald. På undersidorna hittar du mer information om ditt uppdrag.

Arvode och ersättning

För dina uppdrag som förtroendevald har du rätt till arvode. Du kan också få ersättning för förlorad arbetsinkomst och uppkommen kostnad för barntillsyn.

Hur arvoderingar går till

Sammanträdesprotokollet anger närvarande ledamöter och ersättare och utgör underlag för utbetalning av arvodena. Det är nämndsekreteraren eller administratören som administrerar arvodena i förtroendemannasystemet Troman. För att arvodena ska kunna utbetalas innevarande månad så måste underlagen för arvodena inkomma före en viss dag den månaden. De arvoden som inte hinner behandlas kommer då istället att utbetalas nästkommande månad.

Lönespecifikation

Lidingö stad har enbart elektroniska lönespecifikationer i vår strävan att bli digitala och värna om miljön. Lidingö stad är uppkopplad mot Mina Meddelanden, en tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner. Tjänsten är uppkopplad mot fyra aktörer: eBoks, Digimail, Min myndighetspost och Kivra. Du kan registrera dig kostnadsfritt hos någon av dessa aktörer och därigenom få tillgång till din e-lönespecifikation.

Bank

All utbetalning sker via Swedbank. Du anmäler vilket konto du vill ha din lön insatt på, oavsett bank, genom att anmäla ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister.

Anmäl konto till Swedbanks kontoregister, Swedbanks webbplats Länk till annan webbplats.

Om du inte har anmält något bankkonto kommer en utbetalningsavi att skickas till dig. Om du kontaktar din bank med frågor om din utbetalning kan du behöva tala om att din arbetsgivare är Lidingö stad och att arbetsgivarnumret är 010186. Använder du en annan bank än Swedbank informerar du om att utbetalningen går via Swedbank.

Kontaktuppgifter

Staden behöver din adress, e-postadress, mobilnummer och personnummer för att du ska få handlingar till sammanträden och arvode. Kontakta din nämndsekreterare så snart dina kontaktuppgifter ändras.

Det är viktigt att du anger den information som du vill ska presenteras om dig på stadens webbplats. När du valts till ett uppdrag i staden ska du därför fylla i ett e-formulär med kontaktuppgifter och samtycke för visning av kontaktuppgifter. 

E-tjänst: Samtycke för visning av kontaktuppgifter på webbplatsen Länk till annan webbplats.

Passerkort

Du behöver ett passerkort för att komma in i vissa av stadshusets sammanträdeslokaler. Det är kundcenter som utfärdar passerkort.

  • Be en nämndsekreterare eller motsvarig anställd att lägga en beställning till kundcenter i Slk support.
  • För att kunna parkera i garaget behöver du ha en behörighetskod i ditt passerkort. Du kan då parkera i garaget efter klockan 17.00 i mån av plats.

E-post

Som förtroendevald i staden kan du behöva använda olika adresser beroende på i vilket sammanhang du mejlar. @lidingo.se är avsett att användas när staden är avsändare. I dag är det kommunalråden och ordföranden i vissa nämnder som använder @lidingo.se- adresser. Grundprincipen är att all inkommen och utgående epost från @lidingo.se-adresser är allmän handling och därför möjliga att begäras ut. Det är inte tillåtet med en automatisk vidarebefordran till ett externt e-postsystem.

Från rätten att begära ut handling undantas vissa former av handlingar, exempelvis minnesanteckningar och meddelanden mottagna i egenskap av privatperson. Vidare begränsas rätten att få ut handlingar om dessa innehåller sekretess.

Efter att du mottagit ett e-postmeddelande ska du bedöma om det ska bevaras eller tas bort. Meddelanden med känslig information ska förvaras på ett säkert sätt, t ex i ett verksamhetssystem.

Du får inte skicka känsliga personuppgifter till externa mottagare via stadens e-post. Det gäller även e-post som skickas till partikollegor eller i ett privat sammanhang.

Sprid inte personuppgifter. En e-postadress är en personuppgift så om du måste skicka e-post till många så skriv adresserna i fältet för dold kopia.

Om du får privata meddelanden som inte hör samman med din tjänst eller uppdrag ska dessa vidarebefordras till din privata e-postadress och tas bort från stadens e-postsystem. Se därför till att använda separera e-postkonton- ett eget för privat bruk och ett annat för jobbet.

Om du som förtroendevald får e-post på din privata adress som är av ren privat karaktär omfattas dessa inte av offentlighetsprincipen och handlingarna behöver inte lämnas ut. Offentlighetsprincipen omfattar inte heller handlingar som du som politiker tar emot i egenskap av partiföreträdare utan att det har någon koppling till ditt myndighetsuppdrag som kommunalråd eller liknande.

Använd inte stadens e-postadress som användarnamn i tjänster som inte tillhör ditt uppdrag eller din tjänst (t ex för shopping, bloggar, sociala medier i privata sammanhang och diskussionsforum).

Avsägelse av uppdrag som förtroendevald

Om du vill avsluta ett förtroendeuppdrag ska du lämna in en skriftlig avsägelse som anger vilket eller vilka uppdrag som ska avslutas. Du ska lämna avsägelsen till kommunstyrelsens registrator.

Om du lämnar alla uppdrag som förtroendevald, ansvarar du för att återlämna eventuella arbetsredskap och passerkort som du har fått låna av staden. De ska lämnas till din nämndsekreterare.

Nämndhandlingarna via app

Som förtroendevald kan du få kallelser och handlingar digitalt. Lathundar;

Till toppen av sidan