Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Anmälan och avgifter, musikskolan

Du anmäler dig till musikskolans kurser via plattformen StudyAlong.

Hyra av instrument

Stråkinstrument får du hyra tills du vuxit till 1/1 storlek. Därefter kan instrument hyras i mån av tillgång.

Blåsinstrument går att hyra från musikskolan i fyra terminer, sedan får du skaffa ett eget instrument.

Möjlighet att hyra instrument gäller dock inte blockflöjt, elbas, gitarr, piano eller slagverk.
Du som väljer piano bör ha ett övningsinstrument hemma.

Prata med din lärare om möjligheten att hyra instrument.

Lektionsgaranti

För kurs som sträcker sig över en hel termin är du garanterad minst 13 erbjudna tillfällen som avser en lektion, framträdande, repetitioner etcetera. Vid dessa tillfällen finns en lärare på en anvisad tid och plats.

Musikskolan har samma terminstider och lov som grundskolan. På musikskolans studiedagar sker ingen undervisning.

Vad kostar det?

Beslut har fattats om ny avgiftsmodell för Musikskolan från vt 2021.
Syftet med olika avgifter för Musikskolan är att bättre spegla skolans kostnader för de olika kurserna.
Avgiftsnivåerna motsvarar fortfarande en mindre del av de faktiska kostnaderna för undervisningen, men kultur- och fritidsnämnden anser ändå att det är rimligt att undervisningens kostnader avspeglas i avgiften.

Terminsavgiften 2021 delas upp i tre nivåer:

  • nivå 1, enskild undervisning, debiteras 1600 kronor,
  • nivå 2, undervisning i mindre grupper, 1400 kronor,
  • nivå 3, undervisning i större grupper, 1200 kronor.

Med enskild undervisning menar vi att du är ensam med din lärare på din lektion.
Med mindre grupper menar vi att du får undervisning med ytterligare några elever och en lärare eller att ni är några fler elever och två pedagoger som ansvarar för undervisningen.
Med större grupper menar vi t ex våra olika körer, MusikMix, och liknande.

Hyra av instrument: 500 kr/termin.

Efter två undervisningsveckor i musikskolan kommer ni att debiteras för kursen.

Vill du fortsätta på din kurs även nästa termin?

Information om återanmälan kommer senare under våren.

Kontakt
Till toppen av sidan