ArtLab

ArtLab (fd kulturverstaden Kameleonten) är en kreativ mötesplats för barn och unga. Vi erbjuder utbildning, handledning, inspiration och upplevelser för barngrupper och pedagoger.

ArtLab är en verksamhet som erbjuder workshops för förskolor och skolor. Under ledning av bildpedagoger får grupper arbeta med digitala och analoga material i ArtLabs ateljé och mötas i kreativt tänkande, reflektion och lärande. Varje workshop hålls under en bestämd period under hösten.

ArtLab deltar även i utvecklingsdagar, ger handledning och kan ordna pedagogiskt kafé. Vi samarbetar även med olika aktörer och välkomnar alla medborgare.

Kontakt
Till toppen av sidan