Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Särskild undervisningsgrupp – Ledvik

Särskild undervisningsgrupp – Ledvik finns till för elever med en autism- eller språkstörningsdiagnos. Här är grupperna små och eleverna får extra vuxenstöd.

Elev får hjälp

Eleverna har kvar sin placering på sin hemskola, men de undervisas på Ledvik enligt grundskolans läroplan. Här är elevgrupperna små och med extra vuxenstöd i varje grupp.

Vårt mål

Målet för verksamheten är att eleverna ska nå kunskapskraven, lära sig strategier för att kunna ta eget ansvar för sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta möjliggörs genom undervisning i små grupper med hög personaltäthet. Undervisningen anpassas till den enskilda eleven och är upplagd så att hen kan utvecklas utifrån sina egna behov och förutsättningar.

Ansök till Särskild undervisningsgrupp – Ledvik

Om en elev är i behov av särskilt stöd och elevens skola inte har rätt förutsättningar att ge stödet, kan eleven få plats på Ledvik. Det är rektor på elevens hemskola som tillsammans med vårdnadshavare ansöker om plats på Ledvik.

För att antas ska eleven ha:

  • diagnos språkstörning efter utredning av logoped
  • en diagnos inom autismspektrat efter utredning av psykolog

När en elev har blivit antagen till Ledvik lägger hemskolan, vårdnadshavare och elev tillsammans upp en inskolningsplan.

Till toppen av sidan