Skriv ut
Dela

Integration och flerspråkighet

Integration och flerspråkighet Lidingö grundskola

Enheten för integration och flerspråkighet erbjuder undervisning i modersmål och studiehandledning på modersmålet för nyanlända elever samt Passagen som är en kartläggningsverksamhet för nyanlända elever.

Modersmålsundervisning

Tillgången till det egna modersmålet underlättar även elevens språkutveckling och lärande inom andra skolämnen, undervisningen ska utveckla elevens kunskaper i och om sitt modersmål.

Vem kan få modersmålsundervisning?

  • Elever i årskurs 1-9
  • Eleven ska ha grundläggande kunskaper i det aktuella språket
  • Elevens ena eller båda föräldrar har det aktuella språket som sitt modersmål
  • Språket ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet

Modersmålsundervisning i samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch ska erbjudas även om det inte är dagligt umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket. Detsamma gäller elever som är adoptivbarn med annat modersmål än svenska.

Om undervisningen

För att bilda en grupp krävs att det finns minst fem sökande elever i det aktuella språket och en lämplig lärare tillgänglig.

Undervisningen sker i huvudsak på torsdagar efter skoltid. I några av de större språken (som engelska, spanska och arabiska) kan det förekomma undervisning även på andra veckodagar.

Undervisningen sker i större grupper utifrån respektive elevs årskurs:

• Åk 1-3
• Åk 4-6
• Åk 7-9

Precis som övriga skolämnen är modersmål ett eget ämne i läroplanen LGR11. Lärarna har en kursplan att följa och betygsätter i årskurs 6-9. I kursplanen för modersmållänk till annan webbplats kan du läsa om ämnets kunskapskrav. För ett betyg i modersmålsundervisning krävs att eleven har fullföljt kursen.

Elever i årskurs 1-3 erbjuds transport mellan sin ordinarie skola och skolan för modersmålsundervisning.

Studiehandledning

Om eleven  behöver hjälp i övriga skolämnen på grund av bristande svenska kan modersmålsläraren ge studiehandledning under en begränsad tid. Handledningen minskas efterhand när eleven nått en tillfredsställande kunskapsnivå i det svenska språket.

Terminstider

  • 23 maj är sista undervisningsdag vt-19
  • 29 augusti är första undervisningsdag ht19

Ansökan till modersmålsundervisning

Rektor tar beslut om en elev ska få modersmålundervisning. Vårdnadshavaren ansöker via blankett "Ansökan om modersmålsundervisning" och lämnar den till elevens hemskola.

Elever som redan i dag har modersmålsundervisning behöver inte göra någon ny ansökan inför kommande läsår.

Säga upp plats

En elev som önskar avsluta sin modersmålsundervisning ska lämna besked via blankett till chef för modersmålsenheten.

Till toppen av sidan