Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Integration och flerspråkighet

Vi erbjuder undervisning i modersmål och studiehandledning på modersmålet för nyanlända elever.

Integration och flerspråkighet Lidingö grundskola

Barn som ska gå i grundskola, förskoleklass–9

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller sex år så ska det gå i grundskola i Sverige. Kontakta oss så får du hjälp med att hitta skolplats för ditt barn.

E-post: skola@lidingo.se
Telefon: 08-731 30 00

Modersmålsundervisning

Tillgången till det egna modersmålet underlättar även elevens språkutveckling och lärande inom andra skolämnen, undervisningen ska utveckla elevens kunskaper i och om sitt modersmål. Elever i årskurs 1–3 erbjuds transport mellan sin ordinarie skola och skolan för modersmålsundervisning.

Vem kan få modersmålsundervisning?

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska kan erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

 1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
 2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.

Betyg från årskurs 6

För att bilda en grupp krävs att det finns minst fem sökande i det aktuella språket samt en lämplig lärare. Undervisningen sker i huvudsak på torsdagar efter skoltid. Eleverna undervisas i åldersblandade grupper och delas upp i årskurs 1–3, årskurs 4–6 och årskurs 7–9.

Precis som övriga skolämnen är modersmål ett eget ämne i läroplanen. Lärarna har en kursplan att följa och betygsätter i årskurs 6–9. I kursplanen för modersmål kan du läsa om ämnets kunskapskrav.

Undervisande lärare har det aktuella språket som sitt modersmål och det är på modersmålet som undervisningen sker.

Skolverkets kursplan för modersmål Länk till annan webbplats.

Studiehandledning

Om eleven  behöver hjälp i övriga skolämnen på grund av bristande svenska kan modersmålsläraren ge studiehandledning under en begränsad tid. Handledningen minskas efterhand när eleven nått en tillfredsställande kunskapsnivå i det svenska språket.

Terminstider

 • Höstterminen 2023 startar torsdag den 31 augusti.
 • Sista tillfället för terminens modersmål är den 14 december.

Terminstider för grundskolan

Ansökan och uppsägning av plats

Rektor tar beslut om en elev ska få modersmålsundervisning. Vårdnadshavaren ansöker via blankett "Ansökan om modersmålsundervisning" och lämnar den till elevens hemskola. Elever som redan i dag har modersmålsundervisning behöver inte göra någon ny ansökan inför kommande läsår.

En elev som önskar avsluta sin modersmålsundervisning ska lämna besked via blankett till chefen för Integration och flerspråkighet.

Om det visar sig att en elev inte har det aktuella språket som sitt dagliga umgängesspråk och inte har grundläggande kunskaper i språket kan eleven mista sin plats.

E-tjänster och blanketter för barn och utbildning Länk till annan webbplats.

Aktuella språk

 • Albanska
 • Amhariska
 • Arabiska
 • Danska
 • Dari
 • Finska
 • Engelska
 • Franska
 • Grekiska
 • Hindi
 • Italienska
 • Kurdiska Kurmanji & Sorani
 • Kinesiska
 • Lettiska
 • Mongoliska
 • Polska
 • Spanska
 • Nederländska
 • Persiska
 • Portugisiska
 • Ryska
 • Serbiska
 • Somaliska
 • Suryoyo
 • Tahi
 • Tigrinja
 • Tyska
 • Turkiska
 • Ukrainska

Modersmålslärare

Albanska

Elda Plasa
E-post: elda.plasa@lidingo.se 

Amhariska

Tesfaye Alemayehu
E-post: tesfaye.alemayehu@lidingo.se

Arabiska

Adnan Akherati
E-post: adnan.akherati@lidingo.se

Narmin Anwar
E-post: narmin.anwar@lidingo.se

Aynas Al-Sabti
E-post: aynas.al.sabti@lidingo.se

Danska

Munirih Gjerø
E-post: munirih.gjero@lidingo.se

Dari

Abdullah Erabi
E-post: abdullah.erabi@lidingo.se

Engelska

Shrikumar Hariharan
E-post: shrikumar.hariharan@lidingo.se

Jennifer Tovrea
E-post: jennifer.tovrea@lidingo.se

Finska

Sara Backman
E-post: sara.backman@lidingo.se

Franska

Pauline Klingberg
E-post: pauline.klingberg@lidingo.se

Georgiska

Konstantina Grigoriadou
E-post: konstantina.grigoriadou@lidingo.se

Grekiska

Maria Sifaki
E-post: maria.sifaki@lidingo.se

Hindi

Shalini Gautam
E-post: shalini.gautam@lidingo.se

Italienska

Giada Falcone
E-post: giada.falcone@lidingo.se

Kinesiska

Lili Gai
E-post: lili.gai@lidingo.se

Kurdiska Kurmanji & Sorani

Vian Ali
E-post: vian.ali@lidingo.se

Lettiska

Maija Janusa
E-post: maija.janusa@lidingo.se

Mongoliska

Enkhchimeg Majaa
E-post: enkhchimeg.majaa@lidingo.se

Nederländska

Florian van Kuijk
E-post: florian.van.kuijk@lidingo.se

Persiska

Fatemeh Gordini
E-post: fatemeh.gordini@lidingo.se

Portugisiska

Raquel Villagra Bill
E-post: raquel.villagra.bill@lidingo.se

Polska

Ewelina Potaczek-Rybak
E-post: ewelina.potaczek.rybak@lidingo.se

Ryska

Elena Svensson
E-post: elena.svensson@lidingo.se

Serbiska

Snezana Doulgeri
E-post: snezana.doulgeri@lidingo.se

Spanska

Camila Arellano Arango
E-post: camila.arellano.arango@lidingo.se

Suryoyo

Diana Hanna
E-post: diana.hanna@lidingo.se

Thai

Mansiri Åsgård
E-post: mansiri.asgard@lidingo.se

Turkiska

Jale Yilmaz
E-post: jale.yilmaz@lidingo.se

Zümrüt Onursal

Tyska

Gunilla Wancke-Kühn
E-post: gunilla.kuhn@lidingo.se

Tigrinja

Kibrom Amanuel Ghebru
E-post: kibrom.amanuel.ghebru@lidingo.se

Ukrainska

Iryna Klimashevska
E-post: iryna.klimashevska@lidingo.se

Uliana Lukaniuk
E-post: uliana.lukaniuk@lidingo.se

Bok om modersmålsundervisning

Våra modersmålselever kommer från hela världen och representerar 32 olika språk och kulturer. Några är födda i Sverige, några kom hit när de var små, några har nyss flyttat hit.

Tillsammans har vi skapat en bok som bygger på temat där eleverna har fått arbeta med hur de ser och upplever Lidingö genom sina egna ögon.

Du kan få en pdf av boken genom att kontakta chefen för Integration och flerspråkighet.

Framsida på boken Lidingö i mona ögon. En flicka som sitter i gräset och läser en bok. 
Till toppen av sidan