Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Studera på gymnasiet utomlands

Elever i årskurs 2 eller 3 som vill studera utanför Sverige, har möjlighet att ta med skolpengen till godkända utlandssvenska gymnasieskolor för ett års gymnasiestudier.

Jordglob

Gymnasieelever som är folkbokförda på Lidingö kan ta med skolpengen utomlands för ett års gymnasiestudier vid godkända utlandsskolor. Elever som går i särskolan kan inte söka skolpeng för gymnasiestudier utomlands.

Lidingö stad beviljar flytt av skolpeng till sex gymnasieskolor utomlands som ger undervisning motsvarandet det svenska gymnasiets nationella program. Skolorna har ett varierat utbud av programmen. Se respektive skolas webbplats för utförlig information om vilka program som erbjuds.

Godkända skolor:

 • Skandinaviska skolan i Bryssel
 • Svenska skolan i Fuengirola
 • Skandinaviska skolan i Madrid
 • Svenska skolan i Nairobi
 • Svenska skolan i Paris
 • Svenska skolan i London

Lista över de formella svenska utlandsskolorna, Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Viktigt att tänka på innan ansökan

 • Läs Lidingö stads riktlinjer för beviljande av skolpeng för studier i svenska utlandsskolor.
 • Kontakta aktuell svensk utlandsskola för att söka plats.
 • Ansök om studieuppehåll från nuvarande skola.
 • Det är endast i mån av plats som eleven kan återvända till sin gymnasieskola i Sverige efter utlandsstudierna. Det är den gymnasieskola som eleven gör uppehåll ifrån som kan informerar om huruvida platsen finns kvar eller inte.
 • Begär intyg som styrker närvaro under det första gymnasieåret i nuvarande skola.
 • Om utlandsskolan tar ut avgifter som inte täcks av skolpengen, står eleven själv för dessa kostnader. Det kan handla om kost, logi eller högre skolavgift än godkända belopp.
 • Stadens inackorderingsstöd är inte applicerbart på studier vid utlandsskolor.

Hur stor är gymnasieskolpengen?

Lidingö stad betalar ut skolpeng enligt Kommunförbundet Stockholms läns prislista. Beloppet förändras varje budgetår. Programpengen ligger på mellan 78 000–86 000 kronor per läsår och är beroende av vilket program som väljs. På Storsthlms webbsida finns detaljerad information om programpengen.

När och hur görs ansökan om skolpeng?

Ansökan om skolpeng för gymnasiestudier utomlands ska göras innan läsåret i utlandsskolan startar. Du ansöker via vår e-tjänst ”Ansökan flytt av gymnasiepeng för gymnasiestudier vid svensk utlandsskola".

Vid komplett ansökan är handläggningstiden cirka femton arbetsdagar. Beslutet skickas digitalt till angiven e-postadress.

E-tjänster och blanketter för barn och utbildning Länk till annan webbplats.

Hur betalas skolpengen ut?

Elevens skolpeng betalas ut till utlandsskolan.

Till toppen av sidan