Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Organisation och inköp

Stadens fordon administreras via ksk, som handhar inköp, drift och avyttring av fordonen. Beslut om inköp av fordon ska fattas i enlighet med denna policy. Varje avsteg från krav i en specifik upphandling eller avrop mot upphandling ska först godkännas av ksk.

Alla fordon hålls helförsäkrade genom stadens centrala försäkring. Särskild prioritet läggs vid att inordna så många av stadens fordon som möjligt i bilpool för att maximera tillgänglighet och nyttjandegrad. Drift och administration av bilpoolen sker genom ksk.

Krav på trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö

Nedanstående krav är obligatoriska för alla personbilar och ska uppfyllas så långt det är möjligt för övriga fordon. Om det står ”bör” är det inte ett krav. Samtliga krav ska eftersträvas i mesta möjliga mån, men undantag kan göras i samråd med ksk.

Trafiksäkerhet

 • Bilar ska ha minst 4 stjärnor enligt Euro NCAP:s krocktest, småbilar ska ha minst 5 stjärnor. Om den aktuella bilen inte är testad med alternativt bränsle kan resultat från bensinbil tillämpas
 • Bilar ska ha minst 2 stjärnor enligt Euro NCAP beträffande krocksäkerhet för oskyddad trafikant
 • Antisladdsystem (ESC) ska finnas
 • Däcken ska ha ett minsta mönsterdjup på tre millimeter för sommardäck och fem millimeter för vinterdäck
 • Lastförskjutningsskydd ska finnas i kombi- och transportfordon.

Miljö

 • Samtliga inköpta fordon ska uppfylla förordningen för statliga myndigheters inköp av miljöbilar
 • Samtliga däck som köps in ska vara fria från HA-oljor i slitbanan. Vinterdäck bör i största möjliga utsträckning vara odubbade
 • Alla fordon som kan köras på diesel eller etanol (E85) bör vara försedda med motorvärmare.

Arbetsmiljö

 • Luftkonditionering bör finnas. Övriga arbetsmiljökrav ska behandlas utifrån fordonets användning.

Övrigt

 • Personbilsklassade fordon byts normalt ut mellan det tredje till sjätte året efter inköp, och lastbilsklassade fordon senast under det åttonde året. Detta för att säkerställa en modern nivå kring miljö- och säkerhetsprestanda, samt en god driftekonomi och tillförlitlighet. Undantag kan göras i enstaka fall för fordon som anpassats för specifika uppgifter, och med låga årliga körsträckor. Undantag kan endast beviljas av ksk
 • Fyrhjulsdrift ska undvikas och val av detta skall särskilt kunna motiveras.

Val av fordon

 • Fordonstyp bör väljas enlig prioriteringsordningen nedan, baserat på drivmedlens miljöpåverkan:
  1. Biogas
  2. El
  3. Etanol (E85)
  4. Hybridbilar eller bränslesnåla bensinbilar med fossilt CO2-utsläpp om max 120 g/km
  5. Snåla dieseldrivna fordon med utsläpp av fossil koldioxid på max 120 g/km
 • Verksamhetsfordon ska väljas utifrån användningsområdet. Om litet lastbehov föreligger, samt om bilen huvudsakligen används inom tätort så väljs en liten bilmodell, och i övriga fall i första hand modeller i mellanklassegmentet. Stora bilar, familjebussar och servicefordon väljs efter fastställda större lastbehov.

Användning av verksamhetsfordon

Föraren ansvarar för att fordonen framförs på ett säkert sätt. Utöver efterlevandet av gällande lagstiftning förutsätts också:

 • Att föraren tillämpar bränslesnål körning
 • Att föraren undviker mobilsamtal vid bilkörning och vid eventuella samtal använder handsfree
 • Att stadens fordon inte används för privat bruk
 • Förare som rutinmässigt genomför persontransporter i fordon av minibusstyp skall genomgå av staden anvisad utbildning för denna fordonstyp, alternativt inneha C-behörighet på körkort.

Samtliga förare ska vid anmodan genomgå av staden anvisad utbildning i trafiksäkerhet och bränslesnål körning.

Rökning är förbjuden i samtliga stadens verksamhetsfordon, likaså är det även förbjudet att medföra pälsdjur.

Vid eventuella trängselskatteavgifter ska relevans till tjänsteärende kunna styrkas.

Kostnader för felparkering, samt böter för brott mot trafikregler betalas ovillkorligen av föraren till fordonet.

Till toppen av sidan