Vad kostar insatser inom LSS?

Insatserna enligt LSS är avgiftsfria. Det tillkommer avgifter för hyra för de som bor i vuxenboende. Kostnader för mat och övriga kostnader för privat bruk tillkommer i alla LSS-verksamheter.

Avgifter

Lunch i daglig verksamhet................................55 kr/dygn

Måltider - barn och ungdomar vid korttidsvistelse

  • barn mellan 0 och 5 år .............................................37 kr/dygn
  • barn mellan 6 och 14 år ............................................61 kr/dygn
  • barn över 14 år.........................................................100 kr/dygn

Avgifter för transporter till och från daglig verksamhet

  • en gång per vecka:...................................................231 kr/månad
  • två eller fler gånger per vecka: ..............................461 kr/månad
Kontakt
Till toppen av sidan