Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Vad kostar insatser inom LSS?

Insatserna enligt LSS är avgiftsfria. Det tillkommer avgifter för hyra för de som bor i vuxenboende. Kostnader för mat och övriga kostnader för privat bruk tillkommer i alla LSS-verksamheter.

Avgifter 2024

Måltider – barn och ungdomar vid korttidsvistelse

Ålder

Pris per dygn

0–5 år

47 kronor/dygn

6–14 år

76 kronor/dygn

15–17 år

126 kronor/dygn

Från 18 år

126 kronor/dygn


Daglig verksamhet

Avgiften avser

Pris

Måltider

31 kronor/dag

Transport till och från daglig verksamhet på Lidingö

28 kronor/dag

Taxi, till daglig verksamhet utanför Lidingö 1–15 resor per månad

306 kronor/månad

Taxi, till daglig verksamhet utanför Lidingö 16–30 resor per månad

611 kronor/månad

LSS-barnboende

I bostad med särskild service eller familjehem för barn och unga betalar vårdnadshavarna en avgift för mat och boende som motsvarar aktuellt underhållsstöd utifrån barnets ålder.

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan