Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Alfa LSS - stöd att komma i sysselsättning

Behöver du coaching i att hitta sysselsättning, praktik eller börja studera? Behöver du stöd i att hitta ett socialt sammanhang? Har du en neuropsykiatrisk funktionsvariation och biståndsbeslut enligt LSS, då kan du börja på Alfa.

Dina mål styr

Arbets- och studiecoacher stöttar dig genom hela processen och det är dina mål som styr. Vi är nyfikna på dina idéer och tankar.

 • Vi hjälper dig att hitta vilken typ av sysselsättning du är intresserad av.
 • Stöttar i kontakter med olika uppdragsgivare.
 • Vi följer och stöttar dig under tiden du är på din sysselsättning.
 • Om du vill studera hjälper vi dig med att hitta vad du är intresserad av. Vi följer dig och ser alltid till dina behov.

Vad kan du göra på Alfa?

Vi på Alfa ser det digitala som en självklarhet i verksamheten. Alfa erbjuder sociodigitala plattformar, det vill säga digitala mötesplatser. Vi bejakar intresset för att spela datorspel (gaming) och erbjuder detta på avsatta tider.

Jobba med tidningen Cifabladet

Det finns alltid något för dig att göra på Alfa. Vi arbetar mycket med olika typer av kommunikation. Bland annat gör vi en webbtidning som heter Cifabladet. Vi gör intervjuer, vi skriver, vi fotograferar och gör layout. Du kan arbeta med tidningen på Alfa eller där du tycker om att sitta.

Cifabladets webbplatslänk till annan webbplats

Måla eller filma

Hos oss har du också möjlighet att arbeta kreativt. Vi har en atelje där vi arbetar med måleri och andra kreativa former. Är du intresserad av att lära dig att filma? Vi har egen filmstudio och arbetar mycket med olika typer av film.

Onlinespel och sällskapsspel

Vi har rollspelsträffar för dig som tycker om det. Det finns traditionella brädspel och onlinespel.

Samtalscafé

Har du lust att komma till café och prata? Deltagarna styr vad ska prata om och ni kan dela tips och idéer med varandra.

Hälsoaktiviteter

Både psykisk och fysisk hälsa är viktigt på Alfa. Vi pratar mycket om hälsa. Vi pratar om att äta rätt kost. På Alfa finns många aktiviteter utomhus. Vi har ett samarbete med Friskis och Svettis och du kan får rabatt. Hälsa kan också vara att få vara kreativ. Vi har en verkstad fär du kan måla och arbeta med formgivning.

Sociala plattformar

Discord, kontakta August Strindberg #1534

Våra pedagogiska verktyg och metoder

Arbeta med förändring

Om du är osäker men vill ta reda på vad en förändring innebär, använder vi oss av Bedöma Beredskap på Alfa. Bedöma Beredskap är ett pedagogiskt verktyg som är utformat för att stödja dig i att ta reda på vad en förändring innebär och huruvida du är beredd att göra den.

Normkritiskt förhållningssätt

Vi tänker helhet och arbetar kontinuerligt med att följa upp och utvärdera vårt arbete, detta för att ge bästa möjliga service. Vi på Alfa har ett normkritiskt förhållningssätt. Vi är nyfikna på våra kunders idéer och tankar och därmed blir delaktighet självklart för oss på Alfa i utformandet av vår verksamhet.

Väletablerat kontaktnät på Lidingö

Alfa har funnits på Lidingö i 9 år och har under sin tid etablerat många kontakter inom det lokala arbetslivet. Vi jobbar utifrån kundfokus med inspiration från den evidensbaserade SE, supported employment. Genom att omvärldsbevaka vårt område ser vi till att alltid vara i tid med våra metoder och uppdaterade kring den senaste evidensen.

Så ansöker du om stöd

Första kontakt

Ring eller skicka e-post till stadens kundcenter för att komma i kontakt med en biståndshandläggare på omsorgs- och socialförvaltningen. Handläggaren ger dig information om de lagar som gäller, hur du ansöker och vilka stödinsatser som finns.

Ansökan

Du, din vårdnadshavare eller din företrädare/god man kan ansöka skriftligt, muntligt eller vid ett möte med biståndshandläggaren.

Utredning

 • När din ansökan kommit in till oss tar en handläggare kontakt med dig.
 • Vid ett personligt möte går vi tillsammans igenom dina behov och önskemål.
 • Handläggaren måste alltid träffa personen som ansökan gäller, även barn och unga under 18 år.
 • Efter mötet gör biståndshandläggaren en utredning om stödbehovet.
 • Ibland behövs också skriftlig information, som till exempel intyg eller uppgifter från läkare, psykolog eller arbetsterapeut.
 • Din biståndshandläggare kommer att tala om för dig vilka typer av information som behövs.
 • Ansökan behandlas utifrån de lagar som gäller. Handläggningstiden kan vara upp till tre månader från det datum då ansökan inkommit.

Beslut

Alla insamlade uppgifter skrivs ned i en utredning som leder fram till ett beslut. Detta skickas hem till dig per post. Har du fått avslag på din ansökan eller om du inte är nöjd med beslutet, kan du överklaga till förvaltningsrätten. Du får information om hur man överklagar tillsammans med beslutet. Handläggaren hjälper dig att överklaga om du vill.

När insatserna beviljats

När beslutet är klart kan stödinsatserna påbörjas av en utförare. Tillsammans med utföraren kommer ni överens om när insatsen ska påbörjas och hur den ska utformas efter dina behov. En genomförandeplan görs alltid i samband med en beviljad insats.

Omprövning av beslut

Om ditt stödbehov förändras ska du kontakta din handläggare för omprövning av beslutet. Det kan innebära ändrade stödinsatser eller att insatserna ökar eller minskar i omfattning. Ditt beslut omprövas en gång per år, även om dina förhållanden inte har förändrats.

Tystnadsplikt

I alla kontakter med oss gäller lagen om sekretess. Det innebär att vi inte får berätta för någon utomstående om dig och de uppgifter du lämnat till oss utan ditt medgivande, vi har tystnadsplikt.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. Innan du kan få insatser enligt denna lag görs en utredning där handläggaren tar reda på om din funktionsnedsättning omfattas av LSS.

För att få stöd och hjälpinsatser enligt denna lag måste du tillhöra en av följande tre grupper, så kallade personkretsar.

 • Personer som har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer som blivit hjärnskadade i vuxen ålder efter olycka eller sjukdom och därmed fått sin begåvning nedsatt.
 • Personer som har stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och därmed behöver omfattande stöd och service för att klara av vardagen.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, Sveriges riksdags webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt
Till toppen av sidan