Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Stöd för dig som ungdom

Du som är ung har rätt att få kärlek, trygghet och omvårdnad. Du ska kunna lita på de vuxna i din närhet och få skydd och stöd när du behöver det. Om du har frågor eller behöver någon att prata med utanför din familj hittar du stöd här.

Tre ungdomar som tittar på texten Vill du också veta mer?

Dina rättigheter

Du som ung har rätt att få kärlek, trygghet och hjälp i din vardag. Du ska kunna få skydd och stöd när du behöver det. Barnkonventionen är lag i sverige det innebär att du har vissa rättigheter kring vad din vardag bör innehålla. Exempelvis har du rätt att gå i skolan, vara med och bestämma om sådant som rör dig och vara den du är.

Samlad information för dig som är under 18 år, barnombudsmannen.se Länk till annan webbplats.

 

Vuxna att prata med

Ungdomsmottagningen

Undrar du över något och inte vet vart du ska vända dig? Med personalen på ungdomsmottagningen kan du prata om det mesta, inga frågor är för små eller stora. Mottagningen är till för tjejer, killar och icke binära personer upp till 23-årsdagen. Alla som jobbar där har tystnadsplikt.

Mer information om Lidingö ungdomsmottagning

Lidingö ungdomsmottagning på Instagram, Instagram.com Länk till annan webbplats.

Fältkuratorer

Vi fältkuratorer jobbar för dig som ungdom på Lidingö. Vårt mål är att du ska må bra och känna dig trygg, vi finns här för dig.

Du kan träffa oss i skolan på dagtid. Vissa kvällar och på skollov finns vi ute och då kan du träffa oss på fritidsgårdarna eller runt om på Lidingö. Kontakten med oss är frivillig och vi har tystnadsplikt. Vi finns på Instagram och TikTok, där kan du se vad vi gör på jobbet, ta del av olika tips och ta kontakt med oss.

Träffa våra Fältkuratorer

Fältkuratorerna på Instagram, instagram.com Länk till annan webbplats.

Fältkuratorernas användarnamn på TikTok är @faltkuratorlidingo Länk till annan webbplats.

Elevhälsan

Hos elevhälsan på din skola kan du få hjälp med medicinska frågor, men även med frågor om vad som helst. Både skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Elevhälsan

Socialtjänsten

Socialtjänsten finns för att barn och unga ska ha en trygg uppväxt. Socialtjänsten kan hjälpa till om du som ungdom inte känner dig trygg hemma eller om dina föräldrar behöver hjälp. Det kan till exempel handla om bråk hemma, om hur du mår, om någon dricker för mycket eller tar droger, om dina föräldrar skiljer sig eller andra saker.

När du kontaktar socialtjänsten får du prata med en socialsekreterare. Du kan ringa dit utan att säga vad du heter eller var du bor, och alla som jobbar där har tystnadsplikt.

Du kan ringa socialtjänsten på vardagar mellan 08.30-16.00 via vårt kundcenter på 08-731 30 00, välj knappval 1.

Om socialtjänsten för barn och unga, kollpasoc.se Länk till annan webbplats.

Om socialtjänsten, umo.se Länk till annan webbplats.

Fritidsgårdar

På Lidingö har vi flera fritidsgårdar som finns runt om på hela ön, och dit är alla i åldern 12–19 år välkomna. De som jobbar på våra fritidsgårdar kan hitta aktiviteter som passar just dina intressen och även lyssna om det är något man behöver prata om.

Fritidsgårdar och mötesplatser

Stödcentrum

På Stödcentrum City kan du som är mellan 10–21 år få stöd och hjälp om du blivit utsatt för brott, dömd för brott eller har sex mot ersättning. Ungdomar från Lidingö hör till Stödcentrum city.

Stödcentrum - Ungdomar och brott, socialtstod.stockholm Länk till annan webbplats.

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt innebär att personer som arbetar inom olika verksamheter inte får dela med sig av informationen som sägs i en kontakt. Ett exempel är att personal som arbetar med att ge stöd till barn och föräldrar inte får dela med sig av vad som sägs när den träffar en ungdom eller en förälder.

Personal som arbetar med barn har dock en anmälningsskyldighet vilket innebär att om någon information som kan innebära fara eller oro för barnet behöver personalen ta kontakt med vårdnadshavare eller andra verksamheter för att barnet ska få rätt hjälp.

Sekretessen gäller alla muntliga och skriftliga personuppgifter, oavsett om de finns på papper, i en dator eller på annat sätt.

Sekretess och tystnadsplikt

Familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård

Bufff finns för dig som har mamma, pappa eller en annan familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. När man som barn har mamma, pappa eller någon annan i familjen i fängelse eller häkte väcker det ofta en massa olika känslor. Oavsett hur just du känner så är det bra att du vet att det finns någon att prata med, du kan alltid prata med oss på Bufff.

Bufff.se Länk till annan webbplats.


Mobbning och vänner

Kränkande behandling innebär att någon blir dåligt behandlad av andra. Det kan vara elaka kommentarer, utfrysning, hot eller fysiska eller psykiska trakasserier. Om det upprepas flera gånger kallas det mobbning. Detta kan ske både på nätet och i övriga livet.

Blir du eller någon du känner illa behandlad kan du prata med din lärare, elevhälsan eller personal på din skola som du litar på. Du kan också prata med någon vuxen i din närhet som du litar på.

Elevhälsan

Hos elevhälsan kan man prata med vuxna som har tystnadsplikt och kan hjälpa till med olika situationer man upplever i skolan, eller kanske hemma.

Barn- och elevhälsan

Trygg och säker i skolan

Andra aktörer man kan prata med

Du kan självklart prata med dina lärare, våra fältkuratorer eller personalen på fritidsgårdarna, utöver elevhälsan. Här följer andra aktörer som du kan ta hjälp av.

Mobbning, umo.se Länk till annan webbplats.

Illa behandlad på nätet, umo.se Länk till annan webbplats.

Om du blivit utsatt för näthat, nathatshjalpen.se Länk till annan webbplats.

Vad är lagligt på internet, sociala medier och andra plattformar?, natkoll.nu Länk till annan webbplats.


Psykisk ohälsa, stress, ångest

Psykisk ohälsa behöver inte innebära att man är deprimerad eller har en specifik diagnos, det kan handla om att man har ångest eller stress som påverkar hur man mår under en längre period. Till exempel om man är stressad över betyg eller prestation i skolan, eller om man har social ångest eller känner sig utmattad.

Mer information om stöd från Lidingö stad, psykisk ohälsa

Delta Ung

Delta Ung riktar sig till personer på Lidingö som har eller riskerar att hamna i psykisk ohälsa eller har hamnat utanför samhället till följd av psykiska eller sociala omständigheter.

Deltas verksamheter

Elevhälsan

Hos elevhälsan på din skola kan du få hjälp med medicinska frågor, men även med frågor om psykisk ohälsa som depression, mobbing eller annat. Både skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Elevhälsan

Ungdomsmottagningen

Även hos ungdomsmottagningen finns hjälpa att få om man känner sig ledsen, orolig eller har andra livsfrågor. Mottagningen är till för tjejer, killar och icke binära personer upp till 23-årsdagen. Alla som jobbar där har tystnadsplikt.

Mer information om Lidingö ungdomsmottagning

Lidingö ungdomsmottagning på Instagram, Instagram.com Länk till annan webbplats.

Fältkuratorer

Våra fältkuratorer arbetar för att barn och unga ska må bra och få en trygg uppväxt på Lidingö. De finns till för ungdomar och är ofta ute på både skolor och andra platser och finns där för att stötta och prata om vad som helst.

Träffa våra Fältkuratorer

Fältkuratorerna på Instagram, instagram.com Länk till annan webbplats.

Fältkuratorernas användarnamn på TikTok är @faltkuratorlidingo Länk till annan webbplats.

Maskrosbarn

Maskrosbarn finns till för dig som har en förälder som har ett missbruk, lider av psykisk ohälsa eller som utsätter dig för våld.

Maskrosbarn.org Länk till annan webbplats.

Andra aktörer man kan prata med

Läs andra ungdomars berättelser om psykisk hälsa, vagaprata.nu Länk till annan webbplats.

BRIS, barnens rätt i samhället, bris.se Länk till annan webbplats.

10 tips för att må bättre, bris på youtube Länk till annan webbplats.

Stress och prestation, bris.se Länk till annan webbplats.

Att må dåligt, umo.se Länk till annan webbplats.

Hjälp och stöd, depression.se Länk till annan webbplats.

Vad är psykisk ohälsa?, Vårdguiden 1177 Länk till annan webbplats.

Psykiskt stöd för dig som är ung i Stockholms län, 1177.se Länk till annan webbplats.

Psykisk ohälsa, socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Vägledning och informatio om psykisk ohälsa, snorkel.se Länk till annan webbplats.

Alla jourer i Sverige som arbetar med att stötta och stärka barn, unga och unga vuxna, ungajourer.se Länk till annan webbplats.

Hjälp och information om ätstörningar, friskfri.se Länk till annan webbplats.

Alkohol och droger

Är du orolig över ditt festande? Tar du droger och vill sluta? Eller är du orolig för att ditt syskon eller din kompis använder alkholhol eller droger, eller vill du bara ställa frågor till någon som inte är en förälder?

Du kan vända dig till en av våra socialsekreterare i Lidingö stad. Enklast är att ringa oss via vårt kundcenter 08-731 30 00, välj knappval 1 så kopplas du till rätt person.

Fältkuratorer

Undrar du något och inte vet vem du ska prata med? Vill du prata med någon vuxen och få råd utan att behöva berätta vem du är? Du kan skriva till fältkuratorerna via Instagram, TikTok eller på deras mobilnummer och få svar på frågor eller få stöd om vad som helst.

Våra Fältkuratorer

Fältkuratorerna på Instagram, instagram.com Länk till annan webbplats.

Fältkuratorernas användarnamn på TikTok är @faltkuratorlidingo Länk till annan webbplats.

Mini Maria & Mini Maria ungdom

Har du frågor eller är orolig för din användning av alkohol och eller droger? Hos Mini Maria kan du som är ungdomar och föräldrar få information, råd eller mer stöd.

Maria Ungdom Mini-Maria Stockholm, Beroendecentrum Stockholm, 1177.se Länk till annan webbplats.

Maria ungdom, webbplats Länk till annan webbplats.

Kvällar och helger hänvisas akuta ärenden till Maria Ungdom som har öppet alla dagar, året runt. Maria Ungdom når du på telefon 08-123 474 10 Länk till annan webbplats..

Akut hjälp, mariaungdom.se Länk till annan webbplats.

Andra som kan hjälpa dig som behöver stöd eller information


Sveriges största ungdomssajt om alkohol och andra droger, drugsmart.com Länk till annan webbplats.

Fakta om alkohol, droger och tobak, can.se Länk till annan webbplats.

Fakta, frågor till experter eller hitta hjälp om du vill sluta röka cannabis, cannabishjalpen.se Länk till annan webbplats.

Sluta röka linjens webbplats Länk till annan webbplats.

Första hjälpen vid spelproblem, Stödlinjens webbplats Länk till annan webbplats.

Anonyma alkoholisters webbplats Länk till annan webbplats.

Spelpaus webbplats Länk till annan webbplats.

Sociala medier

Har du fått konstiga meddelanden på sociala medier? Får du negativa kommentarer eller meddelanden? Vad gäller egentligen på sociala medier, vad får man göra? Ska man skicka bilder till personer man inte känner?

Det är viktigt att veta hur sociala medier fungerar, varför man ser det man ser i sitt flöde och vilka lagar och regler som gäller. Prata med någon du litar på om det uppstår situationer som inte känns okej.

Om du blivit utsatt för näthat, nathatshjalpen.se Länk till annan webbplats.

Vad är lagligt på internet, sociala medier och andra plattformar?, natkoll.nu Länk till annan webbplats.


Sex, pubertet och relationer

I tonåren händer mycket, kroppen förändras från att vara barn till vuxen under puberteten, hormoner påverkar ditt humör och mycket mer. Nu kan kärlek och sex bli mer aktuellt och du kan ha funderingar kring dig själv och kanske tvivla på att du duger som du är.

Sexualkunskapen Ni Aldrig Fick (SNAF)

Snaf är en ung företagsverksamhet som grundades år 2018. Snaf står för: Sexualkunskapen Ni Aldrig Fick, och startades som ett initiativ för att lyfta viktiga och tabubelagda samtalsämnen som alla egentligen borde prata om.

www.snaf.se Länk till annan webbplats.

Ungdomsmottagningen

Även hos ungdomsmottagningen finns hjälpa att få om man känner sig ledsen, orolig eller har andra livsfrågor. Mottagningen är till för tjejer, killar och icke binära personer upp till 23-årsdagen. Alla som jobbar där har tystnadsplikt.

Mer information om Lidingö ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.

Lidingö ungdomsmottagning på Instagram, Instagram.com Länk till annan webbplats.

Fråga chans

Webbplats om kroppen, pubertet, sex och relationer.

fragachans.nu Länk till annan webbplats.

Ungarelationer

Ungarelationer.se ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare. Här kan du också läsa om olika typer av våld, varningstecken och hur en bra relation ska vara.

ungarelationer.se Länk till annan webbplats.

Frivilligt sex

Sex är alltid frivilligt, annars är det ett brott. Den nya lagstiftningen gör det tydligt att varje människa har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Här kan du läsa mer om den nya lagstiftningen, vad som är okej och inte och var det går att få stöd och hjälp.

frivilligtsex.se Länk till annan webbplats.

UMO

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer.

Umo.se Länk till annan webbplats.

RFSL

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtqi-personer som för alla andra i samhället.

rfsl.se Länk till annan webbplats.

Ellencentret

Ellencentret finns för dig som är mellan 15-25 år och har erfarenheter av sex mot ersättning, sex som självskadebeteende, så kallad “sugardejting”, eller att bli såld av andra. Hos oss får du gratis hjälp och stöd, oavsett kön eller könsidentitet.

ellencentret.se Länk till annan webbplats.

Våld och hedersrelaterat våld

Våld kan till exempel vara fysiskt våld, som sparkar och slag. Våld kan även vara psykiskt våld, som taskiga ord, att skrämmas, hota eller att bli förnedrad. Våldet kan vara digitalt genom att din partner övervakar eller kontrollerar dig med hjälp av mobilen.

Våld är aldrig tillåtet

Alla former av våld, att själv bli utsatt eller att se eller höra när någon i sin närhet blir utsatt kan göra att man mår dåligt, bli orolig och rädd. I Sverige är det förbjudet att använda alla former av våld mot barn. Var femte ung och var fjärde tjej har utsatts för våld i sin partnerrelation.

Prata med en vuxen

Det är aldrig ditt fel att du eller någon du känner utsätts för våld. Många vågar inte berätta om det för någon, men det är viktigt att du pratar med en vuxen du litar på så att du kan få stöd och hjälp. Vuxna att prata med kan vara någon vuxen hemma, en kompis förälder, lärare, skolsköterska, kurator, annan personal i skolan eller fältkuratorerna.

Elevhälsan

Träffa våra Fältkuratorer

Trygg hemma

Trygga Barnen kan stötta dig som lever i, eller har växt upp i, en familj där någon har problem med missbruk. De har chatt via Snapchat och man kan ringa eller maila dem för att få stöd.

Tryggabarnen.org Länk till annan webbplats.

Ungarelationer.se

Unga mellan 15-20 år kan chatta med ungarelationer.se om man är utsatt för våld, är den som utsätter eller är kompis till någon av dessa. De har även en kunskapsbank och ett quiz där man kan testa sin relation. Chatten är öppen varje kväll klockan 20.00-22.00.

Ungarelationer.se Länk till annan webbplats.

Andra som kan hjälpa


Våld i nära relation, Lidingö stad

Bris filmer om våld, bris.se Länk till annan webbplats.

Svar på frågor, tester och texter om det mesta, unizonjourer.se Länk till annan webbplats.

Information för personer under 18 år om våld och sexuella övergrepp, dagsattprataom.se Länk till annan webbplats.

Stöd för ungdomar som utsatts för sexuellt våld, storasyster.org Länk till annan webbplats.

Vuxna som förstår och hjälper dig oavsett kön, sexuell läggning, religion eller etnicitet, Origo Länk till annan webbplats.

Kärleken är fri - hedersrelaterat våld, information, chatt och vägar till stöd, raddabarnen.se Länk till annan webbplats.

Förening som stöttar kvinnor och HBTQ-personer med utländsk bakgrund som lever med våld/hedersförtryck, somaya.se Länk till annan webbplats.

Sveriges första app mot rasism - Reality Check, teskedsorden.se Länk till annan webbplats.

Våga sluta

Blir du ofta svartsjuk eller har hotat din partner? Har du gått över din partners fysiska, psykiska, sexuella eller digitala gränser? Om du vill ha hjälp att hantera din svartsjuka eller andra negativa beteenden finns det stöd att få

Våld i nära relation, Lidingö stad

Utsatt för brott?

Har du blivit utsatt för ett brott? Här har vi samlat lite information om vad som händer när man gör en polisanmälan, vilka rättigheter man har och vilket stöd man kan få.

Stödcentrum

På stödcentrum City kan du som är mellan 10–21 år få stöd och hjälp om du blivit utsatt för brott, dömd för brott eller har sex mot ersättning. Ungdomar från Lidingö hör till Stödcentrum city.

Stödcentrum - Ungdomar och brott, socialtstod.stockholm Länk till annan webbplats.

Rättigheter vid brott

Här finns information om vad som är brottsligt, hur man kan känna om man varit med om brott och var man kan få hjälp. Här finns också information om vad som händer om man anmäler eller om det blir rättegång.

Rättigheter vid brott, jagvillveta.se Länk till annan webbplats.

Brottsofferguiden

Brottsofferguiden är en digital guide som ställer frågor kring vad som har hänt och sedan talar om vad som händer innan och efter polisanmälan.

Brottsofferguiden, extern webbplats Länk till annan webbplats.

Socialtjänsten

Hjälp hos Lidingö stad

Socialtjänsten finns för att barn och unga ska ha en trygg uppväxt. Socialtjänsten kan hjälpa till om du som ungdom inte känner dig trygg hemma eller om dina föräldrar behöver hjälp. Det kan till exempel handla om bråk hemma, om hur du mår, om någon dricker för mycket eller tar droger, om dina föräldrar skiljer sig eller andra saker.

När du kontaktar socialtjänsten får du prata med en socialsekreterare. Du kan ringa dit utan att säga vad du heter eller var du bor, och alla som jobbar där har tystnadsplikt.

Du kan ringa socialtjänsten på vardagar mellan 08.30-16.00 via vårt kundcenter på 08-731 30 00, välj knappval 1.

Om socialtjänsten för barn och unga, kollpasoc.se Länk till annan webbplats.

Om socialtjänsten, umo.se Länk till annan webbplats.

 

Saknar du något?

Om det är något ämne som du saknar och skulle vilja veta mer om så vill vi gärna veta det. Du kan prata med våra fältkuratorer eller fylla i formuläret nedan med det du saknar.

Det kan också vara någon specifik fråga om du inte hittar bra svar om på nätet eller här.

 


Fyll i ett ämne eller en fråga som du skulle vilja ha svar på som inte finns ovan.

 

 

Information in other languages

If you need information in another language you can use the translation function that we have on the website. It is powered by Google translate, so it might not be a perfect translation. If there is information that you don't understand you are always welcome to contact us. We have colleagues who speak all minority languages.

Translate the website

Kontakt
Till toppen av sidan