Skriv ut
Dela

Lilla Lidingöbron

Lilla Lidingöbron byggs för framtiden och ett ökat resande mellan Lidingö och ett expanderande Stockholm. Den nya bron blir mer trafikvänlig för gående, cyklister och mopedister. Tack vare dubbelspår kan Lidingöbanans resenärer erbjudas tätare turer. Implenia Sverige AB ska bygga Lilla Lidingöbron, med start våren 2019.

 Lilla Lidingöbron blir med sina 750 meter en av Sveriges längsta broar och betydligt bredare än den nuvarande bron. Den får flerfiliga gång- och cykelbanor för bättre framkomlighet och säkerhet och dubbla spår för tätare turer med Lidingöbanan. Gamla Lidingöbron finns kvar och är i drift tills Lilla Lidingöbron står klar, år 2022.  

Senaste nytt 

 Därför bygger vi en ny bro

  • Gamla Lidingöbron är utsliten och ser slutet på sin livslängd.
  • Minska framtida kostnader för skattebetalarna vid renoveringar, drift och underhåll.
  • Öka säkerheten och framkomligheten för gång-, cykel- och mopedtrafiken samt trafikanter med funktionsnedsättning.
  • Möta trafikmålet att fler trafikanter ska kunna cykla, gå eller välja kollektivtrafik.

Ny bro håller nere kostnaderna

Omfattande undersökningar har visat att det i längden är en bättre investering att bygga en ny bro än att renovera Gamla Lidingöbron. Kontinuerliga renoveringar och ombyggnader på den gamla bron skulle annars behövas för att förlänga dess livslängd. Det skulle öka kostnaderna dramatiskt och bli dyrare än att bygga en ny bro.

Åldern medför risker

Det går inte att svara på hur länge Gamla Lidingöbron kan användas om den skulle renoveras. Men åldern och stålkonstruktionen medför risker och problem. Med renoveringar tillkommer också risker för omfattande trafikstörningar som skulle få stora konsekvenser för alla som åker Lidingöbanan, promenerar, cyklar eller åker moped.

Säkerhet återstående livslängd

Lidingö stad ansvar för att den gamla bron under sin återstående livslängd kan trafikeras på ett säkert sätt. Förutom den sedan tidigare pågående drift- och underhållsentreprenaden har staden intensifierat arbetet med att studera och övervaka brons status med hjälp av mätningar och ett omfattande analys- och beräkningsarbete. Det pågår också en dialog med Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting och SL om att vid behov, och som en ytterligare försiktighetsåtgärd, sänka hastigheten för spårvagnen på bron.

Till toppen av sidan