Skriv ut
Dela

Pågående detaljplaner

Här listar vi de planer som är ute på samråd och granskning. Om du vill se var en plan ligger kan du klicka på kartan och se detaljplanerna i webbkartan.

Program och planer på samråd

Under samrådet får boende i närheten och formella remissinstanser information om förslaget och möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning/Utställda planer

Efter samrådet bearbetas planförslaget, för att sedan låta planen gå på utställning/granskas under minst tre veckor. Utställningen/Granskningen utgör ett andra kompletterande tillfälle att lämna synpunkter på en plan inför antagande. Planförslagen ställs då ut i receptionen på miljö- och stadsbyggnadskontoret, i stadshusets entréhall, på biblioteket i Lidingö centrum och här på Lidingö stads webbplats. Sakägare får meddelande per post om att utställningen pågår och allmänheten meddelas via annons i DN, SvD och Lidingö tidning eller Mitt i Lidingö.

Till toppen av sidan