Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Dubbelspår på Lilla Lidingöbron

Det blir dubbelspår för Lidingöbanan på den nya Lilla Lidingöbron. Kapaciteten ska förstärkas ytterligare genom att två nya vagnar tillförs. Det är resultatet av en överenskommelse mellan Lidingö stad och Stockholms läns landsting. Landstinget väntas fatta beslut om avtalet den 29 augusti och Lidingö kommunfullmäktige den 25 september.

Kommunstyrelsen ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman och trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons är överens om dubbelspår på nya Lilla Lidingöbron.

I dag, torsdag den 17 augusti, presenterar Lidingö stad tillsammans med Stockholms läns landsting, en överenskommelse som innebär en rejält ökad trafikkapacitet på Lidingöbanan. Överenskommelsen innebär dubbelspår på Lilla Lidingöbron och ytterligare två nya tågvagnar till den nuvarande besättningen som består av sju tågvagnar. Landstinget kommer även arbeta aktivt för att under hösten2017 genomföra förstärkning i rusningstrafiken på sträckan Aga-Ropsten, förutsatt att säkerhetsmässiga krav kan upprätthållas.

- Vi är mycket glada över överenskommelsen som möjliggör en robustare och tätare trafik på Lidingöbanan till gagn för Lidingöbor och andra resenärer till och från Lidingö. Det här avtalet möjliggör nu en modern och flexibel kollektivtrafik framöver, skriver kommunalråden Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), Birgitta Sköld (LP) och Carl-Johan Schiller (KD) i ett gemensamt pressmeddelande.

Avtalet mellan Lidingö stad och Stockholms läns landsting är nu klart. Beslut ska också fattas av Landstinget den 29 augusti och Lidingö kommunfullmäktige den 25 september.

Lilla Lidingöbron planeras stå klar år 2022. De nya tågvagnarna sätts i trafik under 2019 men redan i höst kan den ökade turtätheten mellan Aga och Ropsten införas. Landstinget satsar 60 miljoner kronor för dubbelspår på Lilla Lidingöbron och finansierar även de två nya tågvagnarna.

Kontakt
Till toppen av sidan