Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vattenmätare

För att avgöra hur mycket vatten varje hushåll förbrukar och för att få en korrekt debitering måste vattnet mätas. Vattenmätaren används till detta.

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter av vattenförbrukningen. Det är staden som äger vattenmätaren, men det är du som fastighetsägare som äger och ska underhålla rörinstallationen.

Avläsning av vattenmätare

Du meddelar din vattenförbrukning en gång per år till tekniska förvaltningen. Vi skickar ett avläsningskort till dig och du själv läser av aktuell mätarställning. Utifrån föregående avläsning och aktuell avläst mätarställning beräknas en årsförbrukning som ligger till grund för debiteringar av vattenförbrukningen framåt i tiden.

Om du vet med dig att förbrukningen kommer att minska eller öka så bör du höra av dig till oss så ändrar vi på preliminärdebiteringen.

Om du under året har betalt mer eller mindre än du faktiskt har förbrukat, justeras det på den faktura där den årliga avläsningen redovisas. Det är därför viktigt att du läser av din mätare och skickar in avläsningskortet till oss.

Placering av vattenmätare

För att vi ska kunna komma åt vattenmätaren vid byte, service eller extra avläsning ansvarar du som fastighetsägare för att mätaren är lättåtkomlig. Det innebär att det måste finnas ett fritt utrymme runt mätaren.Mätaren får heller inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning eller inredning. Det är också bra om vattenmätaren sitter i ett utrymme där det finns golvbrunn.

Tänk även på att utrymmet där vattenmätaren sitter måste vara uppvärmt så att mätaren inte fryser sönder. En sönderfryst vattenmätare kan orsaka stora vattenskador och som fastighetsägare är du ansvarig om mätaren fryser sönder.

För mätare som är placerad i en mätbrunn finns speciella anvisningar när det gäller placering. Förändring av mätarplacering eller brytning av mätarens plombering får inte ske utan teknik- och fastighetsförvaltningens kännedom.

Om du misstänker att vattenmätaren läcker eller går fel

Ser du en luftbubbla i mätaren? Det är ingen fara. Det ska vara vatten i mätaren, men i normala fall är den helt fylld och då syns inte vattnet. Ibland kan det komma in en luftbubbla i vattnet till exempel i samband med mätarbyten, som syns i mätaren. Fukt på mätaren kan vara kondens och behöver inte betyda läckage.

Om du misstänker att vattenmätaren går fel, titta på mätaren och kontrollera att alla visarna på mätaren står stilla, när du vet att inget vatten används. Kontrollera och läs mätaren morgon och kväll under några dagar. Ibland kan det vara så att det är ett läckage i toalettstolen och det är inte alltid så lätt att se, som många tror.

Gör så här

Prova dig fram genom att lägga en bit hushållspapper i stolen strax under toalettringen, blir det fuktigt då är det ändå toalettstolen som läcker. Givetvis kan vi skicka i väg mätaren på provning. Om det visar sig att det inte är något fel på mätaren så får abonnenten då själv stå för kostnaden. Därför rekommenderar vi dig att först göra de kontroller som går att göra.

Kontakt
Till toppen av sidan