Spillvatten - Avlopp

Spillvatten är samlingsnamnet på allt använt vatten från exempelvis diskhoar, tvättmaskiner, toaletter och duschar. Det vattnet innehåller föroreningar och behöver passera reningsverket innan det återgår till naturen.

Allt vatten ingår i ett kretslopp, vi använder samma vatten som alla levande varelser innan oss och vi lånar vattnet från kommande generationer. Vi har därför ett gemensamt ansvar att se till att vattnet vi smutsar ned renas och kan återgå till kretsloppet.

Lidingös spillvatten renas i Käppalaverket på sydöstra ön. En fungerande vattenrening är nödvändigt för att förhindra övergödning och annan förorening av Östersjön. För att underlätta reningsprocessen finns det en del saker som är viktiga att tänka på.

Tänk på vad du spolar ner

Reningsprocessen är uppdelad i flera steg. En kedja är inte starkare än dess svagaste länk, och för att reningen ska vara effektiv är det viktigt att samtliga delar fungerar som de ska.

Spola inte ner:

  • Skräp (tops, bindor, hår, fimpar och annat). Det ska samlas ihop i en skräppåse och är brännbart material.
  • Matfett, som bör torkas av med hushållspapper eller samlas i en petflaska och sedan slängas i soppåsen. Fett brinner utmärkt.
  • Kemikalier ska lämnas in på miljöstationen.
  • Överblivna mediciner, som ska lämnas till apoteket.

Stopp i ledningarna

Den vanligaste orsaken till stopp i avloppet är att olämpliga föremål har spolats ned, exempelvis tops, hårstrån, fimpar, tamponger, bindor, kondomer och kattsand.

Allt detta kan orsaka driftstopp och störningar i hela systemet och försvårar reningsprocessen avsevärt. Endast bajs, kiss och toalettpapper ska spolas ned. Inget annat.

Även stekfett, smör och oljor av olika slag kan sätta igen rören. När fettet kyls ned, ofta väl nere i ledningarna, stelnar detta och fastnar på insidan vilket tillslut resulterar i en propp.

Driver du en verksamhet med mycket fettrester? Läs mer under fettavskiljare.

Skadliga kemikalier och mediciner

En stor del av vattenreningen sköts av olika typer av mikroorganismer, främst bakterier.

Målarfärgrester, olika lösningsmedel, starkt sura eller basiska vätskor, oljor, mediciner och bekämpningsmedel är alla exempel på ämnen som inte renas av, och i vissa fall slår ut, bakteriefloran i reningsverken. Utan dessa mikroorganismer försvinner en väsentlig del av reningsprocessen.

De ämnen som inte tas bort i reningsprocessen följer med ut i naturen och kan orsaka störningar i ekosystemet, bland annat rubba hormonbalansen hos fiskar.

Käppalaförbundetlänk till annan webbplats

Kontakt
Till toppen av sidan