Störningar och hälsorisker

Högljudda grannar, dålig luft, lukt eller skällande hundar? Störningar i bostadsmiljön som pågår under en längre tid kan påverka ditt välmående. Därför finns det bestämmelser i lagar och regler om hur vår bostadsmiljö ska vara. Här kan du läsa vad som egentligen gäller och vart du kan vända dig för hjälp.

Ansvaret för bostadsmiljön ligger hos fastighetsägaren

Det är fastighetsägaren som ska utreda och åtgärda störningar i form av exempelvis felaktig temperatur, fukt- och mögelskador eller buller från fastigheten. Om du är villaägare är det du själv som ansvarar för din bostadsmiljö och eventuella undersökningar som kan behövas. Om du bor i hyreslägenhet och har problem med inomhusmiljön ska du i första hand kontakta din hyresvärd. Bor du i en bostadsrätt vänder du dig till bostadsrättsföreningens styrelse.

Om du inte får hjälp har frågor om miljön utanför din bostad kan du kontakta oss på miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Fukt och mögel
Störande lukter
Rök och lukt från eldning
Ventilation
Temperatur inomhus
Hundar och katter
Strålning
Till toppen av sidan