Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Dricksvatten

Vårt dricksvatten är av mycket hög kvalitet och uppfyller med god marginal Livsmedelsverkets krav. Vattnet tas från sjön Mälaren och renas till dricksvatten i flera steg vid vattenverken Lovö och Norsborg.

Bra kvalitet

Lidingö har ingen egen produktion av dricksvatten utan köper årligen cirka 3,2 miljoner kubikmeter dricksvatten från Stockholm Vatten och Avfall. Dricksvattnet är av mycket hög kvalitet och uppfyller med god marginal Livsmedelsverkets krav.

Stockholms dricksvatten har ett PH-värde på cirka 8,5 och vattnets totala hårdhet är 5,5 °dH, vilket betyder att vattnet är mjukt.

Varje dag förbrukar en person cirka 200 liter vatten, varav 10 liter är till dryck och matlagning. Övrig förbrukning kan vara dusch, tvätt, spolning av toalett med mera.

Kontroll av dricksvattnet

På Lidingö tar vi fyra vattenprover i ledningsnätet minst en gång varje månad. I juli månad tar vi även prover från öns tre vattentorn. För att höja kvaliteten på dricksvattnet och minska risken för spridning av föroreningar, spolar vi delar av ledningsnätet. De ledningar som spolas ligger i områden där få fastigheter är anslutna till ledningsnätet och där risken finns att vattnet blir stillastående i ledningarna. Genom återkommande spolning i denna typ av ledningar omsätts vattnet fortare. Genom spolning säkerställs en hög kvalitet på dricksvattnet ytterligare.

Vattnets väg till din vattenkran

Från vattenverken i Stockholm distribueras det rena vattnet via ett vattenledningsnät till Ropsten. Därifrån leds vattnet till landfästet i Torsvik där tryckstegring av vattnet sker för vidare distribution via stadens ledningsnät till stadens abonnenter. Vi har tre vattentorn, Hersby, Käppala och Näset och de motsvarar en total volym av 11 000 kubikmeter. Vattentornen utjämnar trycket i vattenledningarna och fungerar som brandvattenreserv.

Vi har även en reservledning för dricksvatten som går mellan Larsberg och Frihamnen och som är ansluten till ledningsnätet på fastlandet. En mindre mängd vatten pumpas ständigt genom reservvattenledningen till Lidingö så att vattnet aldrig blir stillastående och ständigt håller en hög och jämn kvalitet. Tillsammans säkerställer de båda ledningarna att hushåll och verksamheter på Lidingö alltid får rent och gott vatten, ett vatten som dessutom är mycket prisvärt och miljövänligt.

Har du fått rost i vattnet?

Dricksvattnet kan ibland innehålla rostpartiklar när vattnet släpps på igen efter en tillfällig avstängning eller reparation. Rostpartiklarna försvinner efter en tids spolning och vattnet är inte farligt att dricka. Var extra noga med att spola innan du tvättar, eftersom rosten kan ge fläckar på tvätten. Om du ändå skulle få rostfläckar på tvätten kan du göra så här:

  • Ta bort fläckarna innan tvätten torkat, då är de oftast lättast att ta bort.
  • När rosten har försvunnit ur vattenledningen tvättar du kläderna igen på vanligt sätt. Missfärgningen försvinner då oftast direkt.
  • Rostfläckar som fortfarande sitter kvar kan du behandla med lite citronsyra, vinsyra eller oxalsyra som du tillsätter i tvättvattnet. Skölj sedan noga. Det finns också specialmedel att köpa.
Till toppen av sidan