Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

VA-taxa

Vatten- och avloppstjänsterna i Sveriges kommuner finansieras av en särskild taxa och inte med skattemedel. Taxan är satt utifrån självkostnadsprincip, vilket innebär att verksamheten ska bära sig själv utan att gå med vinst.

Taxan består av en engångsavgift för nya anslutningar, kallad anläggningsavgift och en löpande avgift, kallad brukningsavgift.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften för villor på Lidingö ligger vanligen på mellan 100 000 och 150 000 kronor. I taxan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen finns mer specifik information. Brukningsavgiften består i sin tur av en fast och en rörlig del.

Taxa för den allmänna vatten-och avloppsanläggningen, VA-taxan

Fast och rörlig avgift

Bor du i en- eller tvåbostadsfastighet är den fasta avgiften dels en årsavgift, en så kallad fastighetsavgift på 1200 kronor per år, dels en mätaravgift på 880 kronor per år. Den rörliga avgiften är 17,40 kronor per kubikmeter förbrukat vatten. Redovisade avgifter inkluderar moms. Om hushållet förbrukar 150 kubikmeter vatten blir alltså brukningsavgiften 150x17,40+1200+880=4 690 kronor per år.

För flerbostadshus är fastighetsavgiften i brukningsavgiften omfördelad till en mer rättvis avgift med hänsyn tagen till nyttan av anläggningen. Särskilda avgifter utgår i de fall vi utför åtgärder på begäran av fastighetsägaren eller till följd av att fastighetsägaren har åsidosatt sina skyldigheter.

Vattenförbrukning

Du som Lidingöbo använder i snitt cirka 215 liter vatten per dygn, vilket på ett år motsvarar nästan 80 000 liter. Förbrukningen mäts med vattenmätare som vår entreprenör Svevia sätter upp och kontrollerar, men som du själv läser av.

Registrera vattenmätarställning, självservice

Taxehöjning

För att säkert kunna sörja för vatten och avlopp även i framtiden har teknik- och fastighetsförvaltningen ökat förnyelsetakten för ledningsnätet, vilket bidrar till ökade utgifter för VA-verksamheten. Detta har tillsammans med ökade avgifter till Käppalaförbundet för rening av vårt avloppsvatten, lett fram till en höjning av brukningsavgifterna för vatten och avlopp med från den 1 januari 2019. Siffrorna i exemplet ovan är hämtade från taxan gällande från 2019-01-01.

Kontakt
Till toppen av sidan