Pågående detaljplanering

Om du vill se var en plan ligger kan du klicka på kartan och se detaljplanerna i webbkartan. Större projekt listas under stadsbyggnadsprojekt.

Samråd

Under samråd får boende i närheten och formella remissinstanser information om förslaget och möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning och utställning

Efter samrådet bearbetas planförslaget och granskas/ställs ut under minst tre veckor. Granskningen/Utställningen utgör ett andra kompletterande tillfälle att lämna synpunkter på en plan. Planförslagen ställs ut i Lidingö stadshus och på Lidingö stads webbplats. Sakägare får meddelande per post om att utställningen pågår. Allmänheten meddelas via annons i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Lidingö tidning eller Mitt i Lidingö.

Mer information
Kontakt
Ett fel uppstod:404 Not Found for URL https://www.kundo.se/api/lidingo/lillalidingobron.json
Till toppen av sidan