Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Så ersätter bussen tåget i sommar

Den 4 juni stängs Lidingöbanan av för trafik över bron. Den nya bron och spåranläggningen ska byggas färdigt så att Lidingöbanan kan kopplas ihop med Lilla Lidingöbron. Under tiden ersätter bussar tågtrafiken mellan Ropsten och Baggeby.

Snart är trafiken över Gamla Lidingöbron historia. Natten mot söndag den 4 juni rullar det sista tåget över Gamla Lidingöbron och Lidingöbanan gör ett trafikuppehåll över bron. Du som vanligtvis reser med Lidingöbanan kommer under tiden att kunna ta SL:s ersättningsbuss 21L på sträckan Ropsten-Baggeby station. Från Baggeby kan du ta tåget hela vägen ut till Lidingöbanans slutstation Gåshaga Brygga.

Två bussar i rusningstrafik

SL:s ersättningsbuss 21L avgår mot Baggeby från hållplatsläge Ö i Ropsten, nedanför Lidingöbanans station. Linje 76 stannar normalt på den platsen, men flyttar under tiden till en annan plats.

Ersättningsbussarna kommer att gå sträckan Baggeby station–Stjärnvägen–Ropsten i riktning mot Ropsten. I motsatt riktning, mot Gåshaga, stannar bussarna inte vid Stjärnvägen. Bussarna kommer till en början att synas väl då de är gula. I sommar sätts röda bussar in på sträckan.

I rusningstrafik kommer det vara två bussar per spårvagnsavgång, under övrig tid en buss per avgång. Under sommarperioden 23 juni – 20 augusti avgår också en buss per avgång. Tåget kommer att invänta bussen i Baggeby. Tidtabellen för bussen blir inte exakt densamma som den ordinarie tidtabellen och restiden beräknas bli cirka fem minuter längre med buss.

SL rekommenderar resenärerna att använda reseplaneraren på sl.se eller SL-appen för att hitta det bästa alternativet för resan. Även SL:s pendelbåt, linje 80, är ett alternativ mellan Ropsten och Dalénum, men linjen kommer inte att utökas med fler avgångar.

Plattform för bussar

För att underlätta för busstrafiken och byte mellan buss och spårvagn har en tillfällig plattform byggts vid Baggeby station. Eftersom alla fordon på Herserudsvägen får dela körfält där, kan det vara en fördel att som bilist välja Södra Kungsvägen i stället.

En ny tillfällig plattform byggs vid Baggeby station för Lidingöbanans ersättningsbussar. Från 1 april har hållplatser för ordinarie busslinjer, 238 och 923, flyttats något.

En ny tillfällig plattform har byggts vid Baggeby station för Lidingöbanans ersättningsbussar. Hållplatserna för ordinarie busslinjer, 238 och 923 har flyttats något.

Säkrare spårövergång

När spårtrafiken över bron är avstängd ska också en ny och säkrare spårövergång vid Torsvik byggas för gående och cyklister. Hela den nuvarande spårövergången grävs upp och ett större område runtom, inklusive gång- och cykelvägen söderut efter bron, stängs av för passage. Du som går eller cyklar och ska söderut på Lidingö efter bron, hänvisas under tiden till alternativa vägar, till exempel att cykla i blandtrafik på Herserudsvägen eller på gång- och cykelbanan längs Södra Kungsvägen. Promenadstråket närmast vattnet är fortfarande öppet, men endast söderifrån, det vill säga från Baggeby. Spårövergången samt trappan upp till Torsviks station kommer att vara avstängda för gående och cyklister.

Gång-
och cykelbanan vid Islinge hamnväg kommer stängas av i
riktning söderut för
ombyggnation av spårövergången direkt efter bron. Säkerheten vid övergången ska
stärkas upp med bland annat nya bommar. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till andra vägar under byggtiden.

Under ombyggnaden av spårövergången i Torsvik, direkt efter bron, stängs gång- och cykelbanan av i riktning söderut. Säkerheten vid övergången stärks med bland annat nya bommar. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till andra vägar.

Rivningen kan orsaka buller

Så snart det sista tåget rullat över bron startar rivningen av de två gamla brospannen närmast Torsvik. De behöver rivas för att komma åt att bygga färdigt den nya spårbron, som ska landa på samma plats som den gamla bron. De stora pråmarna som ligger förtöjda närmast Lidingö ska vara behjälpliga med att riva den gamla spårbron.

Rivningsarbetet närmast Lidingö kommer att pågå under sommaren och då kommer arbeten från bron att höras lite mer i närområdet, till exempel när man sågar i betong, räls eller stål. De arbeten som kan bullra är planerade till vardagar mellan klockan 07.00 och 19.00 och ska hållas inom tillåtna gränsvärden för buller.

Ny båtpassage

I samband med att bron börjar rivas dirigeras all båttrafik till en ny passage under broarna. Den ligger närmare Lidingö och är en betydligt rakare och enklare passage än den tidigare. Vi ber dig ändå att köra försiktigt genom arbetsområdet och inte för nära bropelarna.

Varför trafikuppehåll?

Innan Lidingöbanan kan kopplas ihop med Lilla Lidingöbron ska den nya spårbron och området runtom byggas klart. Det är många komplexa arbeten som ska koordineras och genomföras för att driftsätta spåranläggningen och många aktörer är involverade. Jobbet på bron och runtom samt slutbesiktning tar lite extra tid i semestertider.

Du som befinner dig på Lidingö i sommar och är intresserad av brobygget kan följa arbetena på nära håll från Torsviksberget, därifrån är det en fin utsikt över hela arbetsområdet.

När nya Lilla Lidingöbron öppnar för tågtrafiken har den dubbla spår för Lidingöbanan, vilket gör det möjligt för tätare turer till och från Lidingö.

Från Torsviksberget har du fin utsikt över bygget av Lilla Lidingöbron och rivningen av Gamnla lidingöbron.

Från Torsviksberget har du fin utsikt över bygget av Lilla Lidingöbron och rivningen av Gamla Lidingöbron. Foto: Bo Vading.

Till toppen av sidan