Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Gamla brons landanslutning riven

Gamla Lidingöbrons norra brogren på Lidingö har nu rivits, något som gick mycket snabbt efter att Lilla Lidingöbron öppnade för gående och cyklister den 11 oktober.

Stålställning till bro vid vatten med annan bro i bakgrunden.

För att kunna börja bygga det sista brospannet till spårbrons kurva var det en förutsättning att gång- och cykelgrenen mot Islinge hamnväg kunde rivas snabbt.

—När den nya bron öppnade för gående och cyklister stängdes samtidigt den gamla bron för trafikanterna och tre dagar senare började man riva brogrenen, säger Alexandre Ahne, biträdande projektledare, Lilla Lidingöbron.

Först lyftes den tillfälliga landanslutningen vid Islinge hamnväg bort i sin helhet. Sedan skars stålbron bort bit för bit fram till brogrenen, mycket försiktigt, eftersom spår och ledningar finns precis intill.

—Under tiden förberedde man för att direkt kunna påbörja arbetet med det sista brospannet, så att spårbron kan byggas ihop med den färdiggjutna bron, säger Alexander Ahne.

Rivning under 2023

Resten av den gamla bron kommer att stå kvar fram till dess att Lidingöbanan har flyttat över till den nya bron, under 2023. Därefter fortsätter rivningsarbetet fram till slutet av 2023 tills alla brospann och pålar under vattnet har plockats bort. Det blir en utmaning, eftersom bron numera ligger inklämd mellan två andra broar, med cirka 40 meter till nya bron och 30 meter till vägbron.

—Den allra största utmaningen blir när det jättelika bågspannet, som är hela 140 meter långt och 30 meter högt, ska tas om hand, någon gång under nästa år, säger Alexander Ahne.

Den som vill följa rivningsarbetet på nära håll kan till exempel göra det från någon av Lilla Lidingöbrons fina balkonger, där det finns gott om utrymme.

Hundraårig trotjänare

Gamla Lidingöbron byggdes åren 1917-1925 och har tjänat sitt syfte i nästan 100 år.
Dess livslängd har förlängts i omgångar: 1952 byggdes den om och förstärktes, då tillkom också gång- och cykelbanan. I början gick både bil- och tågtrafik, även godståg, över bron. När den nya Lidingöbron öppnade 1971 flyttades biltrafiken dit. Godstågstrafiken upphörde 1978 och därefter har endast persontåg trafikerat Gamla Lidingöbron. 1986 gjordes en genomgripande renovering och ombyggnation av bron.

I samband med Lidingöbanans upprustning åtog sig staden att rusta upp Gamla Lidingöbron. År 2012 började staden reparera bron, men analyser visade att kostnaderna skulle bli dyrare än beräknat, och att det var mest ekonomiskt fördelaktigt och säkrare att bygga en helt ny bro.

Kontakt
Till toppen av sidan