Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Trygg och säker i skolan

Miljön inom alla våra verksamheter för barn och elever ska vara trygg. Barn och elever ska känna trivsel och uppleva ett klimat som gör att de kan utvecklas så långt som möjligt.

Barn går med paraply

Det råder nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling i alla verksamheter för barn och elever. Varje förskola och skola har en plan för hur de ska arbeta förebyggande. Om det inträffar en incident finns rutiner för hur de ska agera. 

Alla barn och elever i Lidingö stads förskolor, pedagogisk omsorg och skolor är försäkrade via en olycksfallsförsäkring.

Via projektet säkra skolvägar vill Lidingö stad göra det lättare för elever att ta sig till skolan till fots eller med cykel.

Diskriminering och kränkande behandling

Alla barn, elever och medarbetare ska känna sig trygga och bemöta varandra med respekt. Arbetet i alla verksamheter med barn och elever ska präglas av ett engagemang och ett gott samarbetsklimat som bidrar till att alla barn och elever har en trygg miljö.

För att åstadkomma detta arbetar varje förskola och skola systematiskt för att motverka diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. Varje förskola och skola har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som ska upprättas årligen.

Stadens rutiner beskriver vad förskolan eller skolan ska göra när personalen får veta att ett barn eller en elev upplever sig ha blivit utsatt for kränkande behandling eller trakasserier. Arbetsgången innehåller fem steg och rutinerna beskriver hur varje steg ska dokumenteras.

Olycksfallsförsäkring

Staden har en kollektiv olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg och skola. Den gäller både kommunala och fristående verksamheter. Om en olycka inträffat till, från eller under skol- eller vistelsetid ska vårdnadshavaren göra en skadeanmälan.

Du kan läsa mer om försäkringen på SRF:s webbplats. Här finns även försäkringsbesked och försäkringsvillkor. I försäkringsbeskedet hittar du försäkringsnumret.

Kontakt
Till toppen av sidan