Skriv ut
Dela

Trygghet och säkerhet

Miljön inom alla våra verksamheter för barn och elever ska vara trygg. Barn och elever ska känna trivsel och uppleva ett klimat som gör att de kan utvecklas så långt som möjligt.

Barn går med paraply

Det råder nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling i alla verksamheter för barn och elever. Varje förskola och skola har en plan för hur de ska arbeta förebyggande. Om det inträffar en incident finns rutiner för hur de ska agera. 

Alla barn och elever i Lidingö stads förskolor, pedagogisk omsorg och skolor är försäkrade via en olycksfallsförsäkring.

Via projektet säkra skolvägar vill Lidingö stad göra det lättare för elever att ta sig till skolan till fots eller med cykel.

Kontakt
Till toppen av sidan