Föräldraledig i kombination med förvärvsarbete eller studier

Vårdnadshavare som vill ha utökad vistelsetid för förvärvsarbete eller studier i samband med föräldraledighet med annat barn måste ansöka om det hos lärande- och kulturförvaltningen. 

Du ansöker via mejl till forskola@lidingo.se

Vi behöver svar på följande frågor:

  • Barnets namn.
  • Namn på förskola eller pedagogisk omsorg där barnet går.
  • Om det finns två vårdnadshavare – information om vilken vårdnadshavare som är föräldraledig och vad den andra vårdnadshavaren har för sysselsättning.
  • Hur omsorgen ska lösas för det barn som vårdnadshavare är föräldraledig med under tiden arbete eller studierna pågår.
  • Vid förvärvsarbete ska arbetsgivarintyg med specificerad arbetstid bifogas.
  • Vid eget företag ska kopia på registreringsbevis och F-skattsedel bifogas tillsammans med information om arbetstid och att arbetet ger ekonomisk ersättning.
  • Vid studier ska registreringsbevis och studieintyg från skolan bifogas. Om studierna inte påbörjats ska antagningsbesked bifogas och kompletteras med registeringsbevis och studieintyg när studierna startat. Även schema ska bifogas ansökan.

Vissa tider gäller

Vårdnadshavare kan inte kombinera föräldraledighet och arbete eller studier under en och samma dag för att få mer tid. Om vårdnadshavare beviljas utökad vistelsetid gäller följande tider;

  • De dagar vårdnadshavare arbetar eller studerar – den tid som behövs för att ta sig till, från och utföra arbetet eller studierna.
  • De dagar vårdnadshavare är föräldraledig – sex timmar per dag, klockan 09.00-15.00

Minst fyra veckor i förväg ska vårdnadshavare lämna ett schema med barnets tider till förskolechef eller huvudman för pedagogisk omsorg. Det vill säga vilka dagar vårdnadshavare är föräldraledig och vilka dagar vårdnadshavare arbetar eller studerar och vilka tider barnet kommer vara i verksamheten. Vårdnadshavare kan inte ändra barnets schema utan att prata med förskolechef eller huvudman.

Kontakt
Till toppen av sidan