Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Pengsystemet i förskola och skola

Kommunfullmäktige fastställer årligen pengabeloppen i budget för kommande läsår.

Peng betalas ut till:

  • förskola
  • familjedaghem
  • skolbarnsomsorg
  • förskoleklass
  • grundskola
  • gymnasieskola

Skolpeng

Staden betalar ut peng till förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidsverksamheter och gymnasieskola. Pengbeloppen är lika stora oavsett om verksamheten bedrivs av kommunen eller i enskild eller fristående regi.

Pengbeloppet avser att täcka alla kostnader med få undantag. Ett sådant undantag är sökbara medel för barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Det finns ingen öronmärkning av pengen när den väl har utbetalats och det är förskolechefen eller rektorn som beslutar hur pengen ska användas i verksamheten.

Det är det familjedaghem/förskola/skola som elev/förälder valt som får pengen. Pengbeloppen utbetalas en gång per månad för de barn eller elever som är registrerade hos anordnaren den första vardagen i varje månad.

Kommunfullmäktige fastställer pengbeloppen årligen i budgeten för kommande läsår.

Till toppen av sidan