Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Delårsbokslut

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommuner minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, delårsrapport, avseende verksamheten från räkenskapsårets början.

Lidingö stad har valt att göra en delårsrapport för perioden 1 januari–31 augusti. Delårsrapporten ska behandlas av fullmäktige. Revisorerna ska lämna en skriftlig bedömning som ska biläggas delårsrapporten, i vilken de ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.

Delårsbokslut 2022

Årets delårsrapport pekar på ett ekonomiskt överskott på 206 miljoner kronor och att måluppfyllelsen för stadens verksamheter är god. Ett ekonomiskt överskott på 206 miljoner kronor innebär ett plusresultat 172 miljoner över budget. Orsakerna till det är att konjunkturen har varit starkare än prognoserna visat och att det i sin tur ger högre skatteintäkter. Dessutom håller stadens verksamheter sina ekonomiska ramar. Äldreomsorgen visar till och med på ett rejält överskott då efterfrågan inte har motsvarats av det förväntade.

Stadens ekonomi är stabilt god men framtiden präglas av stora osäkerheter. Nästa år kommer att innebära stora utmaningar i ökade pensionskostnader men med ett starkt utgångsläge och god budgetdisciplin förutsättningarna goda. Investeringar finansieras med egna medel och det finns inga behov att låna pengar. Detta trots de stora utgifter som bland annat Lilla Lidingöbron inneburit.

I delårsrapporten konstateras avslutningsvis att de mål som satts av kommunfullmäktige, både avseende finansiella mål och verksamhetsmål, är uppfyllda.

Delårsrapport via diariet

Delårsrapporterna finns via stadens diarium. För att hitta dem söker man avancerat i diariet genom att skriva in delårsrapport. Det går att välja tidsperiod för att få fram aktuell delårsrapport.

Sök avancerat i diariet

Kontakt
Till toppen av sidan