Årsredovisning 2018

Ordningen i ekonomin är god och det samtidigt som verksamheten når bra resultat. Lidingö är en av Sveriges bästa skolkommuner, äldreomsorgen har god tillgänglighet och dessutom har flera satsningar på infrastrukturen på ön satts i gång under året.

Vy över Lidingö

Lidingö stad har god ordning i ekonomin och har visat ett positivt resultat under många år i rad. Staden har ingen extern belåning, överskottsmålet nås och effektiviseringar av verksamheten fortgår. Skatten på Lidingö är 1 kr högre per intjänad hundralapp än många andra liknande kommuner och majoriteten avser att under mandatperioden sänka skatten med 50 öre, varav 20 öre sker redan under år 2019. Det sker samtidigt som fortsatt fokus på god kvalitet i kärnverksamheterna.

Utjämningsskatten kostar Lidingöborna 650 mkr varje år och kommer öka succesivt vilket drabbar Lidingöborna. Lidingöborna får därmed mindre för sina skattepengar än vad andra skattebetalare får.

Kvalitet i skolan

Lidingö har några av landets bästa skolor med mycket höga meritvärden. Vår grundskola har varit bra länge, men nu tar vi även nya tag för att säkerställa att vårt gymnasium ska bli en av Sveriges bästa gymnasieskolor.

Tillgänglig äldreomsorg

Äldreomsorgen på ön har god tillgänglighet. Det är viktigt för Lidingömajoriteten att det finns valfrihet genom hela livet. En trygg ålderdom är något som är och ska vara en självklarhet på Lidingö. Alla Lidingöbor ska kunna känna sig trygga med att de äldre på ön får den hjälp de behöver.

Ny investeringsvåg

Den nya Lidingöbron börjar byggas under 2019. Dessutom har vi allokerat budgetmedel för nya förskolor och idrottsanläggningar. Investeringskostnader för detta kommer succesivt påverka resultatet från 2021 och framåt.

God ordning

Genom en god ordning i ekonomin möjliggör vi alla dessa satsningar på en ännu bättre service till Lidingöborna. Det finns mycket att vara stolt över på Lidingö, men det innebär inte att vi inte fokuserar på att det ska bli ännu bättre under 2019.

Till toppen av sidan