Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Månadsrapporter ekonomi

Staden följer upp budgeten månadsvis under februari–april, juli–augusti och oktober. I månadsrapporterna redovisas det ekonomiska resultatet jämfört med budgeten.

Månadsrapporterna innehåller också vissa nyckeltal och en resultatprognos för budgetåret från nämnderna.

Månadsrapporten för augusti ser något annorlunda ut eftersom den utgör stadens delårsbokslut. Delårsbokslutet granskas av revisorerna och tas upp i kommunfullmäktige. Prognosen för helåret som sammanställs i samband med delårsbokslutet är lite mer omfattande än månadsprognoserna.

Kontakt
Till toppen av sidan