Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Månadsrapporter ekonomi

Staden följer upp budgeten månadsvis under februari–april, juli–augusti och oktober. I månadsrapporterna redovisas det ekonomiska resultatet jämfört med budgeten.

Månadsrapporterna innehåller också vissa nyckeltal och en resultatprognos för budgetåret från nämnderna.

Månadsrapporten för augusti ser något annorlunda ut eftersom den utgör stadens delårsbokslut. Delårsbokslutet granskas av revisorerna och tas upp i kommunfullmäktige. Prognosen för helåret som sammanställs i samband med delårsbokslutet är lite mer omfattande än månadsprognoserna.

Månadsrapporter via diariet

Månadsrapporterna finns via stadens diarium. För att hitta dem söker man avancerat i diariet genom att skriva in månadsrapport. Det går att välja tidsperiod för att få fram aktuell månadsrapport.

Sök avancerat i diariet

Till toppen av sidan