Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Familjerådgivning

Familjerådgivningen vänder sig till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Du kan vara anonym. Det råder absolut sekretess och inga journaler förs.

Staden har kundval inom familjerådgivningen. Under "hitta och jämför familjerådgivning" kan du se en presentation av vilka familjerådgivare du kan välja.

Vad kostar det?

Egenavgiften för familjerådgivning är 453 kronor per samtal (2024). Du erbjuds högst sex samtal. Uteblivna besök och återbud lämnade senare än 24 timmar innan besök, debiteras.

Hur bokar du tid?

När du har valt vilken familjerådgivare du vill vända dig till tar du själv kontakt med den familjerådgivare du valt, antingen via telefon eller webben. Familjerådgivaren är ansvarig för att erbjuda högst sex samtal utifrån stadens egenavgift. Önskar du fler samtal än sex får du betala hela kostnaden för resterande samtal.

Om du inte kan eller vill välja själv

Om du inte kan eller vill välja familjerådgivning själv har Lidingö stad ett system där ett så kallat icke-valsalternativ tilldelas dig. Icke-valsalternativen varierar månadsvis. Kundcenter ger dig information om det aktuella icke-valsalternativet.

Kontakt
Till toppen av sidan