Skriv ut
Dela

Akut hjälp

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns stöd inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer.     

Polis, brand och ambulans - 112.

Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk, akut logi eller andra akuta situationer, till exempel vid misstanke att ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö. Socialjouren finns till för alla medborgare, oavsett ålder.

Socialjouren

 • Socialjouren


  Socialjouren hanterar akuta sociala problem utanför kontorstid. Du kan vara anonym om ditt samtal gäller en annan person. Kontakta socialjouren om du behöver hjälp av socialtjänsten kvällar, nätter och under helger. Se öppettider nedan.Telefonnummer och tider Telefon 08 – 410 200 40 Fax 08 758 17 22
  • Måndag - torsdag
   klockan 16.30 - 02.00

  • Fredag
   klockan 15.00 - 02.00

  • Lördag - söndag
   klockan 16.00 - 02.00

  Vid akuta situationer som inte kan avvakta till nästa dag finns socialjourens personal tillgänglig utöver de ordinarie öppettiderna på telefon. Vid livshotande situation ring 112.Socialjour nordost är en samverkan mellan kommunern i Vallentuna, Täby, Österåker, Norrtälje, Vaxholm, Danderyd och Lidingö stad. 

Hot och våld

 • Socialjouren


  Socialjouren ger dig akuta råd och stöd under kvällar, nätter och helger när socialtjänsten inte har öppet. Hit kan du ringa om du behöver akuta råd och stöd kring våld, missbruk eller övergrepp. Socialjouren arbetar nära både polis och andra berörda myndigheter. Om ditt samtal gäller en annan person kan du vara anonym.Socialjouren har två olika telefonnummer som svarar på olika tider på dygnet:Telefonnummer och tider Övrig tid nås socialjouren via SOS alarm. Ring: 08-454 23 37länk till annan webbplatsSöker du akut stöd och hjälp under kontorstid vardagar 08.30 - 16.30 ringer du Lidingö stads kundcenter på telefon: 08-731 30 00.Socialjour nordost är en samverkan mellan kommunern i Vallentuna, Täby, Österåker, Norrtälje, Vaxholm, Danderyd och Lidingö stad.
 • Omsorgs- och socialförvaltningen


  Information om hjälp och stöd för dig som blivit utsatt för hot eller våld. Vi kan hjälpa dig med:
  • att få kontakt med polis, sjukvård eller advokat
  • att få kontakt med andra hjälpande myndigheter och frivilliga organisationer
  • skyddat boende eller ekonomisk hjälp
  • stödsamtal till ditt/dina barn
  • råd och stöd
   Tel: 08-731 37 40
  Mottagningstelefonen och är bemannad följande tider:
  • klockan 09.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00 måndag – torsdag samt
  • klockan 09.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00 fredagar, vardagar.
   Övrig tid, se Socialjouren under rubriken Akut hjälplänk till annan webbplats
 • Polis


 • Brottsofferjouren, BOJ


  Stockholms innerstad och Lidingö.

  Tel: 08-612 21 21


Våld i nära relationer

 • Barnmisshandel och sexuella övergrepp


  Barn kan utsättas för misshandel och sexuella övergrepp både inom och utanför familjen. Om du misstänker att ett barn kan behöva skydd eller är orolig för att ett barn eller en ungdom far illa är det viktigt att du tar kontakt med oss på omsorgs- och socialförvaltningen. Du behöver inte själv ha bevis för att barnet far illa. Om du önskar samråda om en anmälan kan du tala med enhetschefen på familjeenheten.Tel: 08-731 30 00
  Telefontid: Vardagar kl. 08.30-16.00

 • Barn som bevittnat våld


  Om ditt barn har bevittnat våld i sin närhet kontakta omsorgs- och scoialförvaltningen. Du som är barn eller tonåring kan också själv ta kontakt för att få stöd och hjälp.Tel: 08-731 30 00
  Telefontid: Vardagar kl. 08.30-16.00

 • Omsorgs- och socialförvaltningen


  Information om hjälp och stöd för dig som blivit utsatt för hot eller våld. Vi kan hjälpa dig med:
  • att få kontakt med polis, sjukvård eller advokat
  • att få kontakt med andra hjälpande myndigheter och frivilliga organisationer
  • skyddat boende eller ekonomisk hjälp
  • stödsamtal till ditt/dina barn
  • råd och stöd
   Tel: 08-731 37 40
  Mottagningstelefonen och är bemannad följande tider:
  • klockan 09.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00 måndag – torsdag samt
  • klockan 09.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00 fredagar, vardagar.
  Övrig tid, se Socialjouren under rubriken Akut hjälplänk till annan webbplats
 • Kvinnofridslinjen


  Du som har utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp kan kontakta kvinnofridslinjen för att få stöd. Tel: 020-50 50 50
 • Kvinnojouren Kerstin, Lidingö


  Tel: 08-767 03 03
 • Alla kvinnors hus


  Jourtelefon: 08-644 09 20
  Telefontid: vardagar kl. 09.00 — 21.00, lördag-söndag 18.00 — 21.00.

 • Mansjouren


  Mansjouren ger samtalsstöd för män och kvinnor.Jourtelefon: 08-30 30 20

Stöd till barn, unga och föräldrar

 • BRIS Barnens hjälptelefon
  Tel : 0200-230230
 • Röda korsets jourhavande kompis
  Tel: 020-222 444
 • BUP Danderyd, barn och ungdomspsykiatri 
  Tel: 08-514 521 00
  Telefontider: måndag 08.00 — 19.00 och tisdag-fredag 08.00 — 16.45.
 • 1177 vårdguiden
  Behöver du sjukvårdsrådgivning? Ring numret 1177 dygnet runt för att få prata med en sjuksköterska.
 • Sachska barnsjukhuset i Stockholm
  Tel: 08-616 40 00
 • Danderyds sjukhus, akutmottagning
  Tel: 08-655 50 00
 • BRIS vuxentelefon om barn
  Tel: 077-150 50 50
 • Rädda barnens föräldrastödstelefon
  Tel: 020-786 786
 • UMO, nationell ungdomsmottagning
  UMO är en nationell ungdomsmottagning på nätet för ungdomar mellan 13-25 år.
  http://www.umo.selänk till annan webbplats

Psykiatri

 • PRIMA vuxenpsykiatri Lidingö


  Tel: 08-410 257 00
 • BUP Danderyd, barn och ungdomspsykiatri  


  Tel: 08-514 521 00
  Telefontider: måndag 08.00 — 19.00 och tisdag-fredag 08.00 — 16.45.
Kontakt
Till toppen av sidan