Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nollvision mot ofrivillig ensamhet

Att känna sig ensam och isolerad är tungt, det minskar välbefinnandet och ökar risken för psykisk och fysisk ohälsa. Lidingö stad arbetar därför brett och strukturerat för att motverka ofrivillig ensamhet och har ett samarbete med flera aktörer för att fånga upp och sätta in tidiga insatser.

Det finns starka skäl att betrakta ofrivillig ensamhet som ett samhällsproblem. Att uppleva ensamhet kan ibland förknippas med skamkänslor och det kan vara svårt att själv bryta ensamheten. Därför har Lidingö en vision om att utplåna ofrivillig ensamhet och ligger i framkant i arbetet bland annat genom nätverket Tillsammans mot ensamhet. Nätverket jobbar aktivt för att bryta ofrivillig ensamhet. Nätverket består av vårdcentraler på Lidingö, City Rehab Lidingö, PRO, SPF, Äldrekontakt, Hjärt- och lungföreningen, biståndshandläggare, Röda Korset, Ansgarskyrkan och Svenska kyrkan.

Den 16 november firade nätverket den överenskommelse som gemensamt har arbetats fram. Vid firandet deltog ordförande i omsorgs- och socialnämnden, Peter Lönnqvist (M). Han beskrev visionen med att Lidingö verkar för att utplåna den ofrivilliga ensamheten.

Genom att samordna samhällets insatser går det att förebygga och motverka de negativa effekterna som ofrivillig ensamhet kan innebära och kan ge äldre personer bättre hälsa och livskvalitet.

Många sociala möjligheter

Arbetet har redan gett resultat i form av arbetssätt för att identifiera dem som upplever ensamhet där ett flertal personer redan har fått hjälp att komma in i en gemenskap.

– Det finns så mycket sociala sammanhang att delta i så egentligen skulle ingen behöva känna sig ensam på Lidingö, säger Anna-Pia Roth som är äldrevägledare i Lidingö stad.

Fler aktiva grupper

Jessica Axtelius på Äldrekontakt, en ideell förening som verkar för att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet hos de allra äldsta, berättar att tack vare nätverket har de kunnat skapa fler aktiva grupper på Lidingö som möjliggör att ensamma äldre kan träffas.

– Det är oerhört värdefullt att vi har ett brett och nära samarbete mellan staden, primärvård, civilsamhälle och näringsliv. Genom nätverket får vi än bättre möjligheter att hjälpa personer som upplever ensamhet till en ny gemenskap, säger Katarina Ruben Ahlén som är enhetschef inom förebyggande stöd i Lidingö stad.

Ledig plats!

Vid firandet lanserades även Ledig plats! Det är ett ideellt initiativ i samarbete med näringslivet och civilsamhället som staden stöttar. Tanken med Ledig plats! är att göra det enklare att möta nya människor och trevligare att gå på exempelvis restaurang, caféer eller andra platser där människor kan mötas även om man inte har sällskap.

Hälsosamtal för aktivitet och gemenskap

Staden och Gustafkliniken har startat ett samarbete. Via ett enkelt frågeformulär kan man fånga upp personer som upplever ensamhet. Frågeformuläret delas ut till alla patienter över 65 år som besöker vårdcentralen Gustafkliniken.

Therese Varre
Almesjö, verksamhetschef och läkare, Angelina Toldo, undersköterska och
Anna-Pia Roth, äldrevägledare.  

Therese Varre Almesjö, verksamhetschef och läkare, Angelina Toldo, undersköterska och Anna-Pia Roth, äldrevägledare.

Vid upplevd ensamhet erbjuds patienten, efter samtycke, ett hälsosamtal hos Anna-Pia Roth, äldrevägledare på enheten Förebyggande stöd. Äldrevägledaren lyssnar in och kartlägger situationen för att hitta en passande aktivitet och motivera till gemenskap. På vårdcentralen har ett flertal personer redan fångats upp och lotsats vidare till äldrevägledaren. Där har de fått aktivt stöd att hitta en passande aktivitet och därigenom kunnat bryta den ofrivilliga ensamheten.

– Frågeformuläret har medfört att många fler har kommit i kontakt med mig och i det mötet har vi tillsammans hittat en passande aktivitet för en mer meningsfull vardag, säger Anna-Pia.

Detta arbetssätt vill man nu föreslå till de andra vårdcentralerna på Lidingö då det är ett enkelt och framgångsrikt sätt att fånga upp personer som upplever ensamhet.

Till toppen av sidan