Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Vatten och våtmarker

Lidingön är unik med sin stora närhet till vatten i alla former, framför allt det omgivande havet.

Omgivande vatten i Lidingös kustområde. Foto: Jerker Idestam Almquist

Lidingö omges av bräckt vatten med ganska låg salthalt, det gör att de växter och djur som finns i vattnet är en blandning av sådana som finns i Östersjön och i insjövatten.

Lilla Värtan, Stora Värtan, Askrikefjärden, Höggarnsfjärden och Kyrkviken är de kustvatten som omger ön. Vattnet på södra sidan av ön är väldigt påverkat av kommersiell sjöfart. Askrikefjärden, Stora värtan och Kyrkviken trafikeras i stort sett bara av fritidsbåtar.

Sjöar

På Lidingö finns två sjöar, Kottlasjön och Stockbysjön. Kottlasjön har de senaste åren behandlats mot algblomning och fått ett betydligt renare och klarare vatten, det är en fin badsjö.

Stockbysjön är en liten grund sjö med stora naturvärden, sjön är omgiven av kärr och på grund av det till stora delar otillgänglig.

Våtmarker

På Lidingö finns våtmarker av olika typer, öppna våtmarker som Västra Långängskärret och Rudbodakärret som är viktiga för fåglar, vassområden vid Gråviken och Ekholmsnässjön. Alkärr finns bland annat vid Stockbysjöns utlopp och vid Ekholmsnäs.

På ön finns också så kallade småvatten som är viktiga för grod- och kräldjur och insekter. Dessa finns till exempel runt Sticklinge och Grönsta.

Blåplan

Hur Lidingös ska ta hand om sitt kustvatten, sjöar, vattendrag och stränder är beskrivet i stadens blåplan. Där finns tre tydliga mål: Långsiktiga livskraftiga vattenmiljöer, vatten av god kvalitet och en variationsrik och attraktiv rekreation vid vatten för alla.

Till toppen av sidan