Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Våtmarker

På Lidingö finns våtmarker av olika typer, öppna våtmarker som Västra Långängskärret och Rudbodakärret som är viktiga för fåglar, vassområden vid Gråviken och Ekholmsnässjön. Alkärr finns bland annat vid Stockbysjöns utlopp och vid Ekholmsnäs.

Alsumpskog vid Trolldalen.

På ön finns också så kallade småvatten som är viktiga för grod- och kräldjur och insekter. Dessa finns till exempel runt Sticklinge och Grönsta.

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan