Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Verksamhetsstöd till kulturföreningar

Det finns två olika alternativ när du söker kulturstöd. Bidragen kan sökas ihop eller var för sig. Föreningen ska uppfylla de allmänna villkor för att vara bidragsberättigad bidrag.

Konstverk i vattenfärg på vägg.

Grundbelopp

Verksamhetsstödet utgörs av ett grundbelopp på 3 000 kronor. För att kunna ansöka om grundbeloppet ska föreningen ha minst 10 medlemmar och minst 10 redovisade sammankomster per år.

Tilläggsbelopp

Utöver grundbeloppet finns två tilläggsbelopp på 1 500 kronor vardera.

Tillägg 1

Om föreningen har fler än 20 sammankomster per år.

Tillägg 2

Om föreningen har fler än 100 medlemmar och minst 10 sammankomster per år.

Lokalstöd

Om föreningen hyr egen lokal kan bidrag för högst 10 % av hyreskostnad per år sökas. Hyran ska redovisas med kopia av hyresavi eller hyreskontrakt för att utgöra underlag för bedömning av behov av stöd. Bedömningen görs utifrån föreningens ekonomiska situation och behov av lokal.

Ansökan

Ansökan ska vara lärande- och kulturförvaltningen tillhanda senast den 31 maj det år som ansökan avser och ska innehålla följande handlingar:

  • årsmötesprotokoll
  • verksamhetsberättelse från föregående år
  • revisionsberättelse med resultat- och balansräkning från föregående år
  • eventuellt kopia på hyreskontrakt eller hyresavi som underlag för lokalbidrag

För sent inkommen ansökan behandlas inte. Bidrag betalas ut senast 31 augusti om vi tagit emot kompletta bidragshandlingar.

Kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att efter prövning frångå fastställda regler och om skäl finns utfärda tilläggsregler. 

Verksamhetsbelopp

En kulturförening kan ansöka om bidrag för den verksamhet som utförs. Den bedöms utifrån respektive förenings ekonomi.

Kontakt
Till toppen av sidan