Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Lotteritillstånd

Tillhör du en ideell förening och vill anordna ett lotteri? Om lotterna kostar mer än sju kronor styck eller om ni säljer lotter till allmänheten behöver ni tillstånd.

Enligt lotterilagen får ideella föreningar sälja lotter för att finansiera del av sin verksamhet. Det kräver oftast tillstånd. Lotteritillståndet söker din förening hos Lidingö stad. Ni behöver inte ansöka om tillstånd om lotteriet ska ske i samband med en speciell tillställning, till exempel en julmarknad och/eller lotteriet ska ske inom ett avgränsat område, dessutom får värdet av varje lott vara högst sju kronor. Om ni planerar att ha ett sådant lotteri vill vi att ni mejlar oss och uppger var/när lotteriet kommer att äga rum och hur ni tänkt bedriva det.

E-post: larande.kultur@lidingo.se

Ansökan

Det finns två typer av lotteritillstånd att söka. Det ena gäller för ett tillfälligt lotteri. Ska du och din förening anordna fler lotterier under en treårsperiod, bör ni ansöka om ett längre tillstånd, så kallad registrering.

Lotteriansvarig

Din förening ska utse en person som är ansvarig för lotteriet, lotteriföreståndare. Lidingö stad utser en lotterikontrollant.

Tillstånd

Föreningen kan få tillstånd att anordna lotteri om värdet av vinsterna i lotteriet motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde. Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs. Lotterierna får bara säljas inom den eller de kommuner där föreningen är verksam.

De lotterier som anordnas under en treårsperiod får inte överstiga 890 000 kr.
En vinst i form av pengar får vara högst ett basbelopp 44 500 kr.

Vad kostar det?

  • 500 kr (tillfälligt lotteritillstånd) + kontrollavgift.
  • 500 kr (3-årigt lotteritillstånd) + kontrollavgift.
  • Kontrollavgiften är 3 procent av omsättning på lotteriet, dock max 6 000 kr.
Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan