Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Bidrag för frivilligt socialt arbete

Föreningar, andra organisationer, råd och nätverk som bedriver frivilligt socialt arbete kan ansöka om bidrag hos omsorgs- och socialförvaltningen. Syftet med bidraget är att främja frivilliginsatser som kompletterar den verksamhet socialtjänsten bedriver. Det finns två typer av bidrag; verksamhetsbidrag och aktivitetsbidrag.

Verksamhetsbidrag för att stödja verksamheten hos lokalt förankrade föreningar och organisationer. Minst hälften av verksamheten bör finansieras av egna medel.

Aktivitetsbidrag ges till en tydligt avgränsad aktivitet eller ett speciellt ändamål. Bidraget kan sökas av föreningar, organisationer, råd och nätverk.

Bidrag kan ges till verksamheter och aktiviteter som vänder sig till:

  • Barn, unga och vuxna personer som befinner sig i social utsatthet eller utanförskap
  • Äldre personer
  • Personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa
  • Stöd till anhöriga
  • Personer som utsätter andra för, eller själva blir utsatta för hot och/eller våld
  • Brottsoffer och brottsförebyggande verksamhet
  • Prevention av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
  • Främjande av integration

Organisationer, föreningar, råd och nätverk som riktar sig till äldre har möjlighet att efter överenskommelse använda seniormötesplatsernas lokaler för genomförande av aktivitet.

Ansökan

Ansökan om verksamhetsbidrag och aktivitetsbidrag görs under hösten inför det kommande kalenderåret (aktivitetsbidrag upp till ett prisbasbelopp kan också sökas vid andra tider på året).

Ansökan görs via vår e-tjänst och skrivs under med en e-legitimation. Du finner en länk till e-tjänsten här nedan. Om du vill kan du i stället skriva ut ansökan som en pappersblankett och posta den till oss.

För att beviljas bidrag behöver ansökan uppfylla villkoren enligt omsorgs- och socialnämndens riktlinjer för bidrag. Läs gärna igenom riktlinjerna innan du ansöker.

Kontakt
Till toppen av sidan