Vad vill du göra?

För de flesta typer av byggprojekt behöver du söka bygglov eller göra en anmälan. Många gånger avgör storlek och höjd vilka tillstånd som krävs. Här kan du läsa vad som gäller för olika typer av byggprojekt.  

Utöver det som listas här, kan det finnas särskilda regler i detaljplanen för ett område som styr hur du får bygga. Kontrollera därför alltid detaljplanen för området där du vill bygga, för att se vad du behöver ta hänsyn till.

Ett krav som gäller alla typer av åtgärder är att de ska vara väl gestaltade och anpassade till omgivningen. Detta gäller oavsett vad detaljplanen säger, och även för bygglovsbefriade åtgärder.

I följande beskrivningar används en del begrepp som är viktiga att förstå, som byggnadsarea, bruttoarea och medelmarkhöjd. Ta gärna hjälp av vår Ordlista för bygglovssökande.

Attefallshus och andra attefallsåtgärder
Altan och uterum
Braskamin och eldstad
Brygga och sjöbod
Bygga nytt (nybyggnad)
Bygga ut
Friggebod
Komplementbyggnad: Garage, carport, förråd
Kiosk eller matvagn
Måla om huset
Plank, mur, staket och spaljé
Pool och bassäng
Rivning, trädfällning och markarbeten
Skyltar, vepor och ljusanordningar
Solceller och solfångare
Takkupor
Tidsbegränsat bygglov
Till toppen av sidan