Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kartor för bygglov och anmälan

Innan du söker bygglov eller gör en anmälan om åtgärder måste du beställa kartunderlag från staden. Det är viktigt för att dina ritningar ska vara baserade på korrekt information. Här kan du läsa om de olika karttyperna och beställa dem.

Dekorationsbild: ritningar

Hög belastning på beställningar

Just nu är det hög belastning på kart- och mätverksamheten, och vi prioriterar därför redan inkomna beställningar. Du som gör en beställning från och med den 8 mars 2021 får räkna med att din beställning inte blir inbokad förrän tidigast om fyra veckor.

Situationsplan

Till alla projekt och ändringar som kräver bygglov eller anmälan behöver du bifoga en situationsplan. Situationsplanen ska vara baserad på en nybyggnadskarta. Vilken typ av karta du behöver beror på vad du ska göra. När det gäller mindre ändringar på t.ex. fasad kan det räcka att basera situationsplanen på ett utdrag ur Lidingös webbkarta. 

Kontakta alltid stadens bygglovshandläggare innan du beställer kartor, så kan de avgöra vilken typ av karta du behöver. Observera att det tar ungefär en månad att få kartorna, så du bör beställa dem i god tid. Bra att veta är också att Lidingö stad tar ut en avgift för kartorna.

Viktigt att veta om du har gamla kartor

År 2013 införde Lidingö ett nytt system för höjdmätning, RH2000. I samband med det ändrades nollpunkten vilket innebär att Lidingö “lyfte” 52 cm. Detta är viktigt att ha i åtanke om du använder dig av kartor och annan geografisk information som du fått ut från Lidingö stad före februari 2013. Eftersom nyare material är i det nya höjdsystemet måste man räkna om för skillnaden i höjd på de äldre kartorna.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan behövs för att skapa en situationsplan när du ska ansöka om bygglov. Kartan finns i två olika varianter, nybyggnadskarta A och nybyggnadskarta B. Bägge varianter ritas i skala 1:500 och gäller i ett år efter utfärdandedatumet. Nybyggnadskartan är ajourhållen, det vill säga vi kommer ut och kompletteringsmäter så att den stämmer överens med verkligheten.

Normalt levereras kartorna efter 4 veckor. I de fall fastigheten har osäkra gränser behöver Lantmäterimyndigheten först säkerställa gränsens läge, vilket medför att det tar ytterligare lite tid och en kostnad för gränsutredning tillkommer.

Tänk på att nybyggnadskartan är till för att söka bygglov och inte ska användas till detaljprojektering. Den är också en form av myndighetsutövning, vilket innebär att du inte får ändra något på den utan endast komplettera med det som du söker lov för.

Nybyggnadskarta A

Nybyggnadskarta A krävs alltid i samband med att man vill bygga en ny huvudbyggnad. Den innehåller fastighetens (tomtens) mått och läge, planbestämmelser, byggnader, vägar, höjdkurvor och inmätt markhöjd över hela fastigheten, samt VA-information och en detaljfix.

Nybyggnadskarta B

Om du ska göra en mindre tillbyggnad, garage/komplementbyggnad eller ett attefallshus behöver du nybyggnadskarta B. Den innehåller samma information som nybyggnadskarta A men utan anslutningspunkter till vatten och avlopp (VA). Denna karta har inmätt markhöjd på just den del av fastigheten där förändring ska ske, inte över hela fastigheten.

När du beställer en nybyggnadskarta B, skicka även en enkel skiss över var på tomten tillbyggnaden ska ske. I dagsläget går det ej att visa på ansökningsblanketten utan du får skicka denna skiss med din beställning till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se.

Beställ en Nybyggnadskarta, e-tjänstlänk till annan webbplats

Beställ en NybyggnadskartaPDF (pdf, 39.3 kB)

Utdrag ur primärkartdatabas

I vissa fall kan bygglovhandläggaren råda dig att beställa ett utdrag ur stadens primärkartdatabas. Primärkartan innehåller information om fastigheter, byggnader, vägar, höjdkurvor, staket, häckar och andra detaljer, samt fastighetsgränser. Till skillnad från nybyggnadskartan är den inte ajourhållen utan staden gör endast nya mätningar i de fall det beställs.

Uppdaterat kartudrag, primärkarta C

En primärkarta C behövs ibland inför åtgärder på en huvudbyggnad som inte är uppmätt i fält tidigare. Då kommer stadens mätningsingenjör ut och mäter in nödvändiga detaljer på fastigheten för att kunna skapa en uppdaterad primärkara för din beställning.

För primärkarta C tar vi ut en avgift. Kartan är giltig i ett år efter utfärdandedatumet.

Beställ kartutdrag, blankettPDF (pdf, 39.3 kB)

Generellt kartutdrag ur primärkarta, ej inmätt på plats

Om du bara behöver ett enkelt utdrag ur primärkartan utan uppdateringar kan du beställa det från Kundcenter. Det kan till exempel vara aktuellt om du behöver få en översikt över ett större område. Du kan beställa utdraget i digital form (filformat dxf eller dwg) genom att mejla miljo.stadsbyggnad@lidingo.se.

Du kan även få kartan utskriven på papper eller som pdf utan kostnad. Kontakta Kundcenter.

Priser

Se hur mycket kartorna kostar.

Avgifter vid byggande

Kontakt
Till toppen av sidan