Äldreomsorg

Vi vill att du ska kunna bo i ditt eget hem så länge du själv vill. Vi kan ge dig hjälp i hemmet. Om du behöver mer hjälp än vi kan ge dig, kan du ansöka om en plats på ett äldre-boende.

Dina anhöriga kan också få hjälp. De kan gå in på sidan Stöd till anhöriga (sidan är inte lättläst). Där kan de läsa om till exempel stödsamtal och avlösning.

 • Hemtjänst  beslut behövs

Hemtjänst innebär att det kommer någon hem till dig och hjälper dig. Du kan till exempel få hjälp med

 • mat
 • städning
 • tvätt
 • ärenden.

Du måste ha ett särskilt beslut från socialtjänsten för att få hemtjänst. Om du blir beviljad hemtjänst kan du själv välja vilket företag som ska ge dig hemtjänst. Alla kostar lika mycket. Du kan läsa mer om vilka företag som finns på sidan Utförare: Hemtjänst (sidan är inte lättläst).

 • Äldre-boende – beslut behövs

Det finns flera olika typer av äldre-boenden. Du behöver ett särskilt beslut av en bistånds-handläggare i staden för att kunna söka ett äldreboenden. Kontakta en biståndshandläggare via vårt växelnummer 08-731 30 00, eller läs mer under så ansöker du.

 • Vård- och omsorgs-boende – Detta är till för dig som behöver mycket vård. Här finns det alltid sjukvårdspersonal. Om du vill läsa om vilka företag som har vård- och omsorgsboenden kan du gå till sidan Äldreboende-utförare (sidan är inte lättläst).
 • Service-lägenhet – Här bor du i en egen lägenhet i ett service-hus. Det finns hemtjänst och sjukvårdspersonal i huset. Om du vill veta vilka servicehus det finns kan du gå till sidan Äldreboende-utförare (sidan är inte lättläst)
 • Korttids-boende – Här kan du bo om du behöver hjälp med träning för att kunna flytta hem igen, exempelvis efter att du legat på sjukhus. Om du vill veta vilka korttidsboenden som finns kan du gå in på sidan Äldreboendeutförare (sidan är inte lättläst)

Dag-verksamhet - beslut behövs

Dagverksamheten är till för dig som vill träffa andra och delta i olika aktiviteter. Dagverksamheten är öppen på vardagar. Vi serverar frukost, lunch, efterrätt och mellanmål. Om du har svårt att ta dig till dagverksamheten kan vi hämta dig. Du kan läsa mer på sidan Dagverksamhet (sidan är inte lättläst).  Du kan läsa mer om kostnaden för dagverksamhet på sidan Vad kostar det?.

Bostads-anpassning – beslut behövs

Om du behöver bygga om din bostad för att du har en funktionsnedsättning så kan du söka bidrag till det hos socialtjänsten. Du kan till exempel få bidrag för att

 • ta bort trösklar
 • göra dörröppningar bredare
 • sänka skåp i köket eller i badrummet
 • sätta upp en ledstång i trappan.

 Om du vill veta mer kan du kontakta en handläggare på telefon 08-731 31 04.

Färdtjänst – beslut behövs

Färdtjänst är till för dig som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan resa med kollektivtrafiken, så som buss, tåg och tunnelbana. När du behöver resa utanför Stockholms län kallas det riksfärdtjänst. För att kunna få färdtjänst eller riksfärdtjänst måste du ha ett läkarintyg.
Om du vill veta mer om färdtjänst kan du ringa vår färdtjänsthandläggare på telefonnummer 08-731 31 24.
Om du vill veta mer om riksfärdtjänst kan du ringa eller e-posta beställaravdelningen telefon 08-731 30 00, telefontid vardagar: klockan 08.30 - 16.00
E-postadress: omsorg.social@lidingo.se
Du kan också gå in på riksfärdtjänsts webbplatslänk till annan webbplats (sidan är inte lättläst).  

Fixar-service – inget beslut behövs

Fixarservice är praktisk hjälp i hemmet för dig som har fyllt 70 år. Du kan till exempel få hjälp med att

 • byta glödlampor
 • sätta upp gardiner
 • hämta saker på vinden.

 Fixarservice är gratis. Om du vill veta mer kan du ringa Crister på telefonnummer 08-731 30 99.

Syn- och hörselinstruktör – inget beslut behövs

Om du har en syn- eller hörsel-nedsättning kan du få

 • tips om hur du sköter dina hjälpmedel
 • hjälp med att träna med dina hjälpmedel
 • ·hjälp med att lära dig använda nya hjälpmedel.

Denna hjälp är gratis. Du kan ringa Carina Sjödin för att beställa tid.
Telefonnummer: 08-731 37 74
Telefontid: måndagar och onsdagar klockan 08.30 till 09.30

Mötesplats centrum – inget beslut behövs

Du kan gå till Mötesplats centrum för att få

 • nya vänner
 • ta en fika
 • prova sitt-gympa
 • lyssna på fredags-underhållning.

Du kan läsa mer på sidan Mötesplats centrum (sidan är inte lättläst).

Senior-lägenhet – inget beslut behövs

När du har fyllt 70 år kan du ställa dig i kö för en seniorlägenhet. Det är en hyreslägenhet som är anpassad för äldre. För att ställa dig i kö måste du vara folkbokförd på Lidingö.
Du kan läsa mer om seniorlägenheter på sidan Seniorbostäder (sidan är inte lättläst).

Kontakt

Beställaravdelningen
Tel: 08-731 30 00
E-post: omsorg.social
Telefontid: vardagar 9-15

Mer information

Till toppen av sidan