Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen vänder sig till dig som behöver komplettera för behörighet till vidare studier, slutföra din gymnasieexamen, yrkesväxla, lära dig svenska eller studera på vuxenutbildning som anpassad utbildning (Särvux). Vi samarbetar med Vux Norrort där våra elever söker och genomför sin utbildning hos olika utbildningsanordnare i Stockholmsregionen.

Inför dina studier och prövningar

Har du funderingar kring att studera på vuxenutbildningen? Titta då igenom kursutbudet för att se vilka kurser/utbildningar och studieformer som erbjuds. Läs på om behörighet och urval. Sök i tid. Om du ska läsa mot en gymnasieexamen kontakta studie-och yrkesvägledare i god tid för planering.

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare

Vanliga frågor och svar

I Alvis hittar du svar på vanliga frågor.

FAQ, kursportalen Alvis Länk till annan webbplats.

Stöd inför och under dina studier

I din ansökan till vuxenutbildning kan du ange om du är i behov av extra stöd och anpassningar i dina studier. Anpassningar tas fram utifrån behov och kan till exempel finnas vid:

 • Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Psykisk ohälsa
 • Syn- eller hörselnedsättningar
 • Rörelsenedsättningar
 • Kroniska sjukdomar.

Om du vill ha vår hjälp med förslag till anpassningar och att förbereda skolan på vilket stöd du behöver, välkommen att kontakta oss. Annars är det viktigt att du redan vid kursstart informerar din/dina lärare om vilken typ av anpassningar och stöd du behöver i dina studier.

Vem kan ansöka till vuxenutbildningen?

 • Du är behörig studera i kommunal vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Undantag: Har du fått ett studiebevis eller examensbevis från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan så är du behörig oavsett ålder.
 • Du måste vara folkbokförd i Lidingö stad. Om du är bokförd i annan kommun skickar du ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun. De måste godkänna dina studier.
 • Du får inte läsa om en kurs för att höja ett godkänt betyg. Då kan du i stället göra en prövning.

Prövning

Du kan göra en prövning oberoende av var du är folkbokförd. Du kan enbart göra en prövning hos en huvudman (kommun) eller hos någon skola som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller gymnasiearbete, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.

För dig som vill läsa in en kurs på egen hand eller vill höja dina betyg görs prövningar. Efter prövningen får du ett betyg på kursen.

För att göra en prövning ska du ha fyllt 20 år eller ha ett examensbevis eller studiebevis från ett nationellt program i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.

Vem kan göra en prövning – och vad kostar det?

 • Du har ett godkänt betyg i kursen sedan tidigare. Prövningen kostar 500 kronor per kurs, som du betalar till skolan.
 • Du har inget betyg i kursen sedan tidigare. Prövningen kostar 500 kronor per kurs, som du betalar till skolan.
 • Du har betyget IG eller F i kursen från kommunal vuxenutbildning. Prövningen är kostnadsfri för studerande inom vuxenutbildningen.

De skolor som ingår i vårt av avtal inom vuxnorrort kan oftast också anordna prövning i kursen. Skolor hittar du via vårt kursutbud – lidingo.alvis.se. Kontakta skolan för information om anmälan till prövning. Avgiften betalas direkt till den skola där du gör prövningen. Planera din prövning i god tid, eftersom förberedelser inför prövning kan ta mycket tid.

Prövning, kursportalen Alvis Länk till annan webbplats.

Förkunskapskrav för studier på vuxenutbildningen

 • Grundläggande nivå – Om du inte har svenska som modersmål behöver du ha ett betyg från sfi, kurs D eller kunna uppvisa motsvarande förkunskaper.
 • Gymnasial nivå – Kurser på gymnasial nivå bygger på kunskaper från grundskolan eller på föregående kurs inom ett ämne. Du måste kunna styrka dina förkunskaper.

Får alla som söker studera?

På gymnasial nivå finns ingen platsgaranti. Om det är fler sökande än det finns resurser för så görs ett urval.

Kostar det något?

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar kurslitteratur. För vissa yrkesinriktade kurser tillkommer kostnad för skyddskläder samt visst kursmaterial.

Nivåtester hjälper dig hitta rätt kurs

Du som är osäker på dina kunskaper i svenska, engelska, matematik eller naturkunskap kan göra ett nivåtest. Testet visar hur mycket du kan, även om du inte har ett aktuellt betyg i ämnet. Om du till exempel har dyslexi eller koncentrations­svårigheter kan du få ett anpassat test som passar dina behov. Du kan göra nivåtest i ämnena svenska, svenska som andra språk, engelska, matte och naturkunskap.

Ansökan och kursutbud

Vuxenutbildningen på Lidingö är upphandlad och du väljer själv vilken skola du vill läsa på. Skolorna ligger i Stockholms län. Utbildningsutbud och skolornas adress hittar du i kurskatalogen.

Kurskatalog – söka kurs och kurspaket

Du ansöker till vuxenutbildningen genom att göra en webbansökan. Vårt kursutbud och ansökan hittar du i vår kurskatalog, Alvis.

Hitta och sök till våra kurser, kursportalen Alvis Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor och svar

I Alvis hittar du svar på vanliga frågor.

FAQ, kursportalen Alvis Länk till annan webbplats.

Sök i tid

Det är viktigt att du söker i tid. Vi tar inte emot ansökningar efter ansöknings–periodens slut och det finns inga reservplatser även om skolan säger att du kan börja.


Ansökningstider för kurser och kurspaket hösten 2024

Sista ansökningsdag

Kursstart

5 maj 2024

1 juli 2024

9 juni 2024

5 augusti 2024

14 juli 2024

9 september 2024

18 augusti 2024

14 oktober 2024

22 september 2024

18 november 2024

För grundläggande kurser (kurser på grundskolenivå) görs ansökan tre veckor innan kursstart.

För sfi kan ansökan göras löpande.

Hjälp med planering av dina studier

Behöver du hjälp med att planera dina studier är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledning.

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare

Prövningar

Du kan göra en prövning oberoende av var du är folkbokförd. Du kan enbart göra en prövning hos en huvudman (kommun) eller hos någon skola som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller gymnasiearbete, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.

För dig som vill läsa in en kurs på egen hand eller vill höja dina betyg görs prövningar. Efter prövningen får du ett betyg på kursen.

För att göra en prövning ska du ha fyllt 20 år eller ha ett examensbevis eller studiebevis från ett nationellt program i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.

Vem kan göra en prövning – och vad kostar det?

 • Du har ett godkänt betyg i kursen sedan tidigare. Prövningen kostar 500 kronor per kurs, som du betalar till skolan.
 • Du har inget betyg i kursen sedan tidigare. Prövningen kostar 500 kronor per kurs, som du betalar till skolan.
 • Du har betyget IG eller F i kursen från kommunal vuxenutbildning. Prövningen är kostnadsfri för studerande inom vuxenutbildningen.

De skolor som ingår i vårt av avtal inom vuxnorrort kan oftast också anordna prövning i kursen. Skolor hittar du via vårt kursutbud – lidingo.alvis.se. Kontakta skolan för information om anmälan till prövning. Avgiften betalas direkt till den skola där du gör prövningen. Planera din prövning i god tid, eftersom förberedelser inför prövning kan ta mycket tid.

Prövning, kursportalen Alvis Länk till annan webbplats.

Möjligheten att utfärda slutbetyg

Regeringen har beslutat att slutbetyg ska kunna utfärdas till och med den 1 juli 2025.

Yrkes- och lärlingsutbildningar

Genom en yrkesutbildning kan du skola om dig eller byta yrke. En yrkesutbildning kan leda dig till en yrkesroll som är efterfrågad på arbetsmarknaden.

Utbildningarna är på gymnasial nivå. Vår kortaste utbildning är fem månader och den längsta 1,5 år. På kort tid kan du vara färdigutbildad och på väg ut på arbetsmarknaden.

Se alla yrkesutbildningar vi erbjuder

Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats. Minst 70 procent av utbildningen sker på en arbetsplats tillsammans med en handledare.

En lärlingsutbildning innebär att ditt lärande till största delen sker på en arbetsplats. På arbetsplatsen lär du dig yrket med stöd av en yrkesverksam handledare. Den kompletterande teorin som du behöver, läser du i skolan cirka en dag i veckan. Som lärling får du samma kunskaper som den som läser yrkesutbildning i klassrum på skola, men du lär dig i en annan miljö och på ett annat sätt.

På arbetsplatsen förväntas du delta aktivt och anpassa dig efter de arbetstider och rutiner som finns. Det kan till exempel innebära tidiga morgnar på en arbetsplats i en annan del av länet. Din handledare har hela tiden kontakt med skolan och det är skolan som är huvudansvarig för din utbildning. Du får betyg på avslutade kurser och målet med utbildningen är att du erhåller den yrkeskompetens som krävs för att bli anställningsbar.

Vilket yrke passar mig?

Det finns flera olika områden av yrkesutbildningar och flera olika saker att tänka på när du söker en yrkesutbildning. Vill du jobba med människor, service eller teknik? Vill du ha ett eftertraktat yrke och få jobb direkt efter utbildningen? Våra studie- och yrkesvägledare hjälper gärna dig att träffa rätt. De kan berätta mer om yrkesutbildningarna som finns och arbetsmarknaden som väntar.

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare

Sfi – svenska för invandrare och ukrainare

För att kunna läsa sfi på Lidingö behöver du vara folkbokförd på ön och vara minst 16 år gammal. Du behöver även ha ett tiosiffrigt personnummer eller samordningsnummer (EU medborgare).

 • Du har rätt att studera sfi om du är folkbokförd i Lidingö stad.
 • Du måste vara minst 16 år.
 • Du behöver ha ett tiosiffrigt personnummer eller samordningsnummer (EU medborgare).
 • Du har inte grundläggande kunskaper i svenska språket.

Ansök till sfi

Ansökan till sfi görs via vår kurskatalog. Ansökan görs då till skolor och anordnare utanför Lidingö.

Ansök till sfi, kursportalen Alvis Länk till annan webbplats.

Vid frågor kontakta vår expedition:
Telefon: 08-731 39 15
Epost: vuxenutbildning@lidingo.se

Sfi för ukrainare

Du som bor på Lidingö och har beviljats uppehållstillstånd för tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har möjlighet att studera sfi. För att läsa sfi behöver du ha ett samordningsnummer från Skatteverket och ett giltigt UT-kort.

Du kan ansöka på två olika sätt:

Om du har frågor kring dina studier eller din ansökan, vänligen kontakta vår expedition:

E-post: vuxenutbildning@lidingo.se    

Telefon: 08-731 39 15

Studera svenska som andraspråk (sva-grund)

För att studera sva-grund så behöver du vara folkbokförd i kommunen och ha ett svenskt personnummer.

Vilka omfattas av de nya reglerna?
Det gäller främst personer från Ukraina som vistats i Sverige med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i minst två år och som planerar att fortsätta bo i Sverige. Du som uppfyller kraven för att bli folkbokförd ska göra en anmälan till Skatteverket om inflyttning. Du behöver även boka tid för ett personligt besök för identitetskontroll vid ett servicekontor.

Hitta servicekontor, Statens servicecenters webbplats Länk till annan webbplats.

Grund­läggande nivå

Vuxenutbildning på grundläggande nivå motsvarar den nioåriga grundskolan. Den riktar sig till dig som behöver förbättra dina kunskaper i att läsa, skriva och räkna eller till dig som har ofullständig grundskola eller kort utbildning från annat land. Det går bra att kombinera grundläggande kurser med kurser på gymnasienivå.

Förkunskaper för studier på grundläggande nivå

Som regel behövs inga förkunskaper för att studera på grundläggande nivå. Om du inte har svenska som modersmål krävs dock att du har betyg från sfi, kurs D eller motsvarande kunskaper

Efter avslutade sfi-studier

Har du fått godkänt på D-kursen så söker du därefter vanligtvis Svenska som andraspråk, grundläggande nivå delkurs 2.

Ansökan

Ansökan gör du direkt på webben via vår kurskatalog.

I kurskatalogen hittar du ett flertal olika kurser som erbjuds på grundläggande nivå. Kursstarter varierar under hela året och du ansöker senast 3 veckor före kursstart.

Om du direkt efter att ha avslutat en grundläggande kurs vill fortsätta att studera samma ämne på gymnasial nivå, måste du söka kursen senast 8 veckor före kursstart.

Bifoga betyg till ansökan

När du ansöker måste du alltid lämna kopior av dina betyg. Annars kan vi inte bedöma dina förkunskaper och behandla din ansökan. Om du vill bifoga betyg som en bilaga till ansökan kan du skanna.

När ansöker jag?

Kurser på grundläggande nivå måste du söka senast 3 veckor före kursstart. Kurser och kurspaket på gymnasial nivå måste du söka senast 8 veckor före kursstart.

När du söker kurser och kurspaket måste du själv titta i kursutbudet för att se vilket sista sökdatum kurserna och kurspaketen har. Vi inte tar emot sena ansökningar och det finns inga reservintag.

Besked om plats

Besked på ansökningar till kurser på grundläggande nivå meddelas fortlöpande. Skolan du sökt till skickar en kallelse och information senast en vecka före kursstart. Blir du inte antagen får du särskilt meddelande om det från Lidingö vuxenutbildning.

Hitta och sök till våra kurser, kurskatalogen Alvis Länk till annan webbplats.

Kursplaner och betygskriterier

Kurserna har nationellt fastställda kursplaner som beskriver mål och betygskriterier. Du hittar kursplanerna på Skolverkets webbplats.

Hitta program, ämnen och kurser i gymnasieskolan, Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Gymnasial nivå

Vuxenutbildning på gymnasial nivå motsvarar gymnasieskolan för ungdomar.
När det gäller de gymnasiala teoretiska kurserna erbjuder de olika skolorna flexibla studier. Du kan kombinera kurser som passar dig; dagtid, kvällstid eller på distans.

Förkunskaper för studier på gymnasial nivå

Kurser på gymnasial nivå bygger på kunskaper från grundskolan eller på föregående kurs inom ett ämne. Innan du gör en ansökan läs igenom webbsidan Inför dina studier om vad som gäller.

Ansökan

Ansökan gör du direkt på webben via vår kurskatalog.

I kurskatalogen hittar du ett flertal olika kurser som erbjuds på gymnasial nivå. Kursstarterna varierar under hela året och du ansöker senast åtta veckor före kursstart.

Bifoga betyg till ansökan

När du ansöker måste du alltid lämna kopior av dina betyg. Annars kan vi inte bedöma dina förkunskaper och behandla din ansökan. Om du vill bifoga betyg som en bilaga till ansökan kan du skanna.

När ansöker jag?

Kurser och kurspaket på gymnasial nivå måste du söka senast åtta veckor före kursstart. När du söker kurser och kurspaket måste du själv titta i kursutbudet för att se vilket sista sökdatum kurs eller kurspaket har. Vi inte tar emot sena ansökningar och det finns inga reservintag.

Besked om plats

Har du sökt kurs/kurspaket på gymnasial nivå ger får du besked tidigast fyra veckor före kursstart om Lidingö vuxenutbildning har beviljat eller avslagit din ansökan. Skolan du sökt till skickar en kallelse och information senast två veckor före kursstart. Blir du inte antagen får du särskilt meddelande om det från Lidingö vuxenutbildning.

Hitta och sök till våra kurser, kurskatalogen Alvis Länk till annan webbplats.

Kursplaner och betygskriterier

Kurserna har nationellt fastställda kursplaner som beskriver mål och betygskriterier. Du hittar kursplanerna på Skolverkets webbplats.

Hitta program, ämnen och kurser i gymnasieskolan, Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Studie- och yrkesvägledning

I ditt möte med vägledaren pratar vi om framtiden och de olika valmöjligheter som finns inom utbildningar och yrken. Målet med vägledningssamtalet är att du ska bli medveten om dig själv och vilka alternativ som finns. Du väljer själv målsättning för din framtid.

Boka tid med vägledare för att

 • få vägledning när det gäller ditt studie- och yrkesval vilket erbjuds till dig som är folkbokförd i Lidingö stad.
 • få hjälp med planering för att läsa mot slutbetyg eller gymnasieexamen
 • träffa din vägledare som du redan har en planering med
 • träffa en vägledare om du har blivit hänvisad till vägledning i samband med din ansökan.

Ta alltid med dina betyg och andra viktiga handlingar till ditt besök. Om du förbereder besöket blir det lättare för oss att ge dig den hjälp du behöver.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med våra studie- och yrkesvägledare så är du välkommen att mejla eller ringa.

E-post: vuxenutbildning.vagledning@lidingo.se

Telefontider i sommar:

 • 22 juli, måndag, klockan 09.00–11.00
  Telefon: 08-731 70 85
 • 24 juli, onsdag, klockan 09.00–11.00
  Telefon: 08-731 70 85
 • 29 juli, måndag, klockan 09.00–11.00
  Telefon: 08-731 70 85
 • 31 juli, onsdag, klockan 09.00–11.00
  Telefon: 08-731 70 85
 • 5 augusti, måndag, klockan 09.00–11.00
  Telefon: 08-731 32 24
 • 7 augusti, onsdag, klockan 09.00–11.00
  Telefon: 08-731 32 24
 • 14 augusti, onsdag, klockan 09.00–11.00
  Telefon: 08-731 70 85


Ordinarie telefontider (från och med vecka 34):

Måndag, klockan 09.00–11.00
Telefon: 08-731 32 24

Onsdag, klockan 09.00–11.00
Telefon: 08-731 70 85

Torsdag, klockan 09.00–11.00
Telefon: 08-731 32 24

Vanliga frågor och svar

I Alvis hittar du svar på vanliga frågor.

FAQ, kursportalen Alvis Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan