Hastighetsbegränsningar

Hastighetsgränserna på Lidingö är anpassade efter dagens förutsättningar vad gäller trafiksäkerhet, vägstandard, fordonsutveckling och miljö.

Trafikskyltar på väg vid Elfvik.

Vi har ändrat hastigheten i närheten av skolor och på mer trafikerade vägar, eftersom det enligt statistiken sker flest olyckor där. Grundprinciperna för de olika hastigheterna är:

  • 30 kilometer per timme för vägar med blandtrafik, vägar i bostadsområden, vägar i centrum och vid skolor.
  • 40 kilometer per timme för mer trafikerade vägar med gångbanor och för vägar med cyklar på körbanan.
  • 60 kilometer per timme för trafikleder, vägar med större avstånd mellan korsningar samt vägar där gång- och cykelbana är separerad längs vägen.

Hastigheten har stor betydelse

En olycka kan bero på olika faktorer men hastigheten har den största betydelsen för hur allvarliga följder en trafikolycka får.

En krock i 60 kilometer i timmen motsvarar till exempel ett fall från fjärde våningen i ett hus. En krock i 80 kilometer i timmen motsvarar ett fall från åttonde våningen i ett hus.

Hastighetsgränserna sätter vi därför utifrån hur allvarliga följder en eventuell trafikolycka får. Det finns goda chanser att överleva om hastigheten inte överstiger:

  • 30 kilometer per timme vid kollision mellan oskyddad trafikant och bil.
  • 50 kilometer per timme vid sidokollision.
  • 70 kilometer per timme vid frontalkollision.

Ökad respekt och acceptans för hastigheterna

Vi anlägger cirkulationsplatser, gör avsmalningar i körbanan och höjer övergångsställen för att få en bättre efterlevnad av våra hastighetsgränser, men det går inte att bygga bort hastighetsöverträdelser helt och hållet. Staden kan tyvärr inte garantera att regler efterföljs och vi har därför alla ett eget ansvar att hjälpas åt att hålla hastigheterna för att öka trafiksäkerheten.

Kontakt
Ett fel uppstod:404 Not Found for URL https://www.kundo.se/api/lidingo/vagar-parker-djur-klotter.json
Till toppen av sidan