Skriv ut
Dela

Stadsarkivet

Stadsarkivet förvarar kommunala handlingar från 1863 och framåt. Tillsyn och rådgivning enligt arkivlagen ingår i uppdraget. Välkommen att ta del av arkivets handlingar som även rymmer enskilda arkiv och en bildbank.

Grönsta badhus , Inga, K B, Else och Gurli Fischer, Stadsarkivets publika bildbank

Stadshusets ombyggnation

Stadsarkivet påverkas av stadshusets ombyggnation, som beräknas pågå till sommaren 2019. Bland annat kan ombyggnationen resultera i längre ledtider för framplockning av arkivhandlingar. Vi kan inte heller erbjuda en fast plats i arkivet för att ta emot besökare. Du är självklart välkommen att besöka oss, men kontakta oss i god tid så att vi kan ordna en annan läsplats.

Forska själv

Nästan alla handlingar som förvaras i stadsarkivet är tillgängliga för forskning. Handlingarna kan dock endast studeras på plats i Stadshuset. Arkivarien hjälper till att hitta rätt i arkivet. Det går också att ställa frågor till arkivet via brev, e-post eller telefon. Undet Stadhusets ombyggnation kan vi inte erbjuda en fast plats, kontakta oss i god tid så vi kan ordna en annan plats.

Sök stadsarkivets handlingar i databaslänk till annan webbplats

Bildarkiv

Till stadsarkivet hör ett bildarkiv med cirka 3 000 registrerade och inskannande bilder. Stadsarkivet tar emot bilder som allmänheten vill skänka till arkivet eller låna ut för skanning.

Insyn och rättssäkerhet

Stadsarkivet ska genom tillsyn och rådgivning bidra till att stadens nämnder och förvaltningar följer arkivlagen i sin dokumenthantering och arkivvård.

Därigenom säkerställs

  • rätten till insyn i verksamheten
  • rättssäkerheten för allmänheten och kommunen
  • bevarandet av ett relevant forskningsmaterial för kommande generationer.

Kommunalt arkivmaterial

Till skillnad från enskilda arkiv, som förenings- och företagsarkiv, är hanteringen av de kommunala arkiven omgärdade av lagstiftning. Kommunen har skyldighet enligt Arkivlagen att bevara handlingar som dokumenterar beslut och handläggning av kommunala frågor. Om kommunala myndigheter (kommunstyrelsen, nämnderna och kommunala bolag) vill gallra, det vill säga förstöra vissa handlingar, så måste myndigheten först göra en gallringsutredning för de handlingar som avses och därefter fatta ett formellt gallringsbeslut. I stadsarkivet förvaras kommunala handlingar från 1863 och framåt.

Enskilt arkivmaterial

Huvuddelen av arkivets enskilda arkivmaterial är från 1800- och 1900-talen, men här finns även enstaka handlingar från 1600- och 1700-talen. Stadsarkivet tar kostnadsfritt emot enskilda arkiv för förvaring.

Kontakt
Till toppen av sidan