Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingö stadsarkiv

I Lidingö Stadsarkiv förvaras kommunala handlingar från år 1863 och framåt. Tillsyn och rådgivning enligt arkivlagen ingår i uppdraget. Välkommen att ta del av arkivets handlingar som även rymmer enskilda arkiv och en bildbank.

Kräftfiske i Kottlasjön 1948, En man som sitter på huk och fiskar

Kräftfiske i Kottlasjön 1948, Fotograf: O. Svärdsson, Stadsarkivets bildbank

I Lidingö stad är kommunstyrelsen arkivmyndighet och stadsarkivet dess verkställande organ. Stadsarkivet tar emot och vårdar handlingar från stadens nämnder och bolag samt kulturhistoriskt intressant material från enskilda arkivbildare, som till exempel föreningar.

Forska i arkiven

Nästan alla handlingar som förvaras i stadsarkivet är tillgängliga för forskning. Undantag gäller för handlingar eller uppgifter som omfattas av sekretess. Det är kostnadsfritt att läsa handlingar på plats.

  • Kontakta stadsarkivet för vägledning och för bokning av tid om du vill besöka oss och ta del av handlingar på plats.
  • Tänk på att kontakta oss i god tid i eftersom det kan ta tid att söka fram handlingar.

I vår publika arkivförteckning kan du själv se vilka arkivbildare som förvaras i stadsarkivet samt vilka typer av handlingar som ingår.

Vill du beställa handlingar?

Du kan beställa kopior på handlingar från stadsarkivet mot en kostnad.

Kartor och ritningar

Vänligen kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret via kundcenter om du har frågor om eller vill beställa bygglovsritningar eller andra bygglovshandlingar.

Allmänna handlingar från stadens förvaltningar

Stadens nämnder och bolag ansvarar för sina arkivhandlingar till dess att de överlämnas till Lidingö stadsarkiv.

Beställning av betyg

Om du har läst på Komvux eller vill ta del av betyg från avbruten skolgång kan stadsarkivet ta fram ett så kallat utdrag ur betygskatalog. Ett utdrag ur betygskatalog är belagt med en avgift på 125 kronor. Kontakta Lidingö stadsarkiv med din förfrågan.

Överlämna enskilda arkiv till stadsarkivet

Vi tar emot arkivmaterial för framtida bevarande från lokalhistoriskt intressanta föreningar, företag, organisationer och privatpersoner. Syftet med övertagandet är att främja framtida forskning om Lidingö.

Exempel på arkivmaterial som vi tar emot

  • Upprättade handlingar såsom protokoll, verksamhetsberättelser, korrespondens, matriklar eller motsvarande, vilka beskriver hur verksamhet bedrivits på Lidingö över tid.
  • Brev och dagböcker av lokalhistorisk relevans.
  • Fotografier och negativ med motiv från Lidingö.
  • Tryckt material som beskriver verksamhetens såsom jubileumsskrifter, föreningsblad, kartor, affischer eller motsvarande.

Vi tar inte emot

Fakturor eller handlingar av ringa och tillfällig betydelse.

Kontakt
Till toppen av sidan