Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Lidingö stadsarkiv

I Lidingö stadsarkiv förvaras kommunala handlingar från år 1863 och framåt. Tillsyn och rådgivning enligt arkivlagen ingår i uppdraget. Välkommen att ta del av arkivets handlingar som även rymmer enskilda arkiv och en bildbank.

Reservfyrskepp, April 1968, Fotograf: Sten Schüssler, Lidingö stadsarkiv

Reservfyrskepp, April 1968, Fotograf: Sten Schüssler, Lidingö stadsarkiv

I Lidingö stad är kommunstyrelsen arkivmyndighet och stadsarkivet dess verkställande organ. Stadsarkivet tar emot och vårdar handlingar från stadens nämnder och bolag samt kulturhistoriskt intressant material från enskilda arkivbildare, som till exempel föreningar.

Forska i arkiven

Nästan alla handlingar som förvaras i stadsarkivet är tillgängliga för forskning. Undantag gäller för handlingar eller uppgifter som omfattas av sekretess. Det är kostnadsfritt att läsa handlingar på plats.

Vill du beställa handlingar?

Du kan beställa kopior på handlingar från stadsarkivet mot en kostnad.

Kartor och ritningar

Vänligen kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret via kundcenter om du har frågor om eller vill beställa bygglovsritningar eller andra bygglovshandlingar.

Allmänna handlingar från stadens förvaltningar

Stadens nämnder och bolag ansvarar för sina arkivhandlingar till dess att de överlämnas till Lidingö stadsarkiv.

Beställning av betyg

Om du har läst på Komvux eller vill ta del av betyg från avbruten skolgång kan stadsarkivet ta fram ett så kallat utdrag ur betygskatalog. Ett utdrag ur betygskatalog är belagt med en avgift på 125 kronor. Kontakta Lidingö stadsarkiv med din förfrågan.

Överlämna enskilda arkiv till stadsarkivet

Vi tar emot arkivmaterial för framtida bevarande från lokalhistoriskt intressanta föreningar, företag, organisationer och privatpersoner. Syftet med övertagandet är att främja framtida forskning om Lidingö.

Exempel på arkivmaterial som vi tar emot

  • Upprättade handlingar såsom protokoll, verksamhetsberättelser, korrespondens, matriklar eller motsvarande, vilka beskriver hur verksamhet bedrivits på Lidingö över tid.
  • Brev och dagböcker av lokalhistorisk relevans.
  • Fotografier och negativ med motiv från Lidingö.
  • Tryckt material som beskriver verksamhetens såsom jubileumsskrifter, föreningsblad, kartor, affischer eller motsvarande.

Vi tar inte emot

Fakturor eller handlingar av ringa och tillfällig betydelse.

Bildarkiv

Svartvit bild på konduktör och kvinna som köper biljett på en gammal plattform

Brovakten Anton Nyström

I stadsarkivet har vi en stor samling med över 3 000 fotografier. Bilder som visar många aspekter av Lidingö i det förflutna. Trots denna mängd finns det luckor i bestånden.

Har du Lidingöfotografier från äldre tid?

Fotografiet är en av de starkaste länkarna mellan nuet och det förflutna. När det gäller att återge människan och hennes miljö, skildra skeenden och förmedla känslor är fotografiet nästan oslagbart som källa. Lidingö stadsarkiv tar därför gärna emot fler fotografier än dem vi redan har. Glöm inte att även nyare bilder en gång blir historia. Vi är därför intresserade också av fotografier från de senaste årtiondena.

Vi efterlyser särskilt fotografier som visar fritids- och friluftsliv, vardag och högtid, arbetsliv och industri, översiktsbilder och vyer samt bilder från de "nyare" bostadsområdena. Men även annat kan vara av intresse, tveka inte att höra av dig.

Till toppen av sidan