Vision och strategiska mål för Lidingö stad

Vad har staden för vision? Vilka är våra strategiska och finansiella mål?

Vy över Lidingöbron

Vision

 • På Lidingö ges människor förutsättningar för en god hälsa.
 • Lidingö erbjuder en kreativ miljö för människor och företag.
 • Lidingö är en del av Stockholmsregionen och klarar balansen mellan utveckling och miljö.
 • Lidingö har Sveriges bästa skolor.
 • På Lidingö känner man trygghet i livets alla skeden.

Strategiska och finansiella mål

 • Lidingöborna upplever största möjliga valfrihet.
 • Stadens verksamhet baseras på ett kundfokus och utgår från Lidingöbornas behov och önskemål.
 • Lidingö stad har en så liten miljöpåverkan som möjligt och ger Lidingöborna förutsättningar för kloka miljöval.
 • Lidingö stad förnyar sig kontinuerligt för att skapa största möjliga nytta för Lidingöborna.
 • Lidingö stad hushåller effektivt med skattebetalarnas pengar.
 • Lidingö stad har en ekonomi i balans, grundad på en låg kommunalskatt. Stadens överskottsmål är 1 procent av verksamhetens kostnader.         
Kontakt
Till toppen av sidan