Skriv ut
Dela

Diarium, protokoll och arkiv

Här kan du söka efter ärenden och dokument (allmänna offentliga handlingar) som är registrerade efter den 1 juni 2008. Du kan även ta del av sammanträdeshandlingar (kallelser, handlingar och protokoll).

Lidingö stad har valt att endast publicera vissa typer av handlingar. Är du intresserad av någon handling utöver de publicerade, går det bra att kontakta registrator på respektive förvaltning.

Postlistan för miljö- och hälsoskyddsenheten kan inte visas här. Kontakta miljö- och stadsbyggnadskontorets registrator för att ta del av den.

För att ta del av teknik- och fastighetsnämndens postlista under perioden 24/6 - 12/7 och 22/7 - 2/8 var vänlig mejla teknik.fastighet@lidingo.se.

Sök i postlistan

För att se alla registrerade dokument under en utvald period kan du söka i postlistan. Postlistan för miljö- och hälsoskyddsenheten kan inte visas här, inte heller bygglovenhetens lista. Kontakta miljö- och stadsbyggnadskontorets registrator för att ta del av dessa.

Vill du kunna söka lite mer specifikt? Då kan du använda vårt avancerade sök. Eller vill söka enklare?

Personuppgifter

Staden publicerar personuppgifter som ingår i diarier, kallelser till sammanträden, kungörelser om sammanträden och justerade protokoll. Detta sker under förutsättning att det inte finns någon risk för att den registrerades personliga integritet kränks.

Dina demokratiska rättigheter

Avgifter för kopior och avskrifter

Staden tar ut en avgift när du begär ut

  • kopia eller avskrift av allmän pappershandling
  • utskrift av elektroniskt lagrad allmänna handling
  • kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift från ljudbandsupptagning.

Taxa för kopior och avskrifter

Till toppen av sidan