Skriv ut
Dela

Våld och hot

Om du eller någon du känner har blivit utsatt eller bevittnat våld eller hot kan du få hjälp. Vid oro eller misstanke kan du göra en anmälan eller få råd och stöd av socialtjänsten. 

Du kanske behöver kontakta polisen och göra en anmälan. Vi kan hjälpa dig med det.

Kontakta Polisen

  • Ring 112 för att larma akut
  • Ring 114 14 för andra ärenden

Brottsofferjouren

Ring 0200 - 21 20 19

Stöd och hjälp

Våld är aldrig okej i någon relation. Om det förekommer våld och hot i ditt eller någon närståendes liv kan du få hjälp och stöd av socialtjänsten. Om du misstänker att ett barn behöver hjälp kan du göra en orosanmälan. Du som arbetar med barn är skyldig att anmäla.

För dig som är vuxen

Har du eller någon du känner utsatts för våld?

Vi kan hjälpa dig med:

  • att få kontakt med polis, sjukvård eller advokat
  • att få kontakt med andra hjälpande myndigheter och frivilliga organisationer
  • skyddat boende eller ekonomisk hjälp
  • stödsamtal
  • råd och stöd

Alla uppgifter omfattas av sekretess och stödet är kostnadsfritt.

Har du använt våld eller hot?

Har du svårt att hantera ilska och aggressioner? Har du använt våld eller hot mot din partner eller närstående? Det går att komma till rätta med sin ilska och aggressioner. Vi kan hjälpa dig till behandling för att förstå och förändra ditt beteende.

Kontakta Lidingö stads mottagningstelefon

Mottagningstelefonen nås via kundcenter: 08-731 30 00

  • Måndag – torsdag 09.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00.
  • Fredag 09.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00.

Nätverk och organisationer

För dig som är barn eller ungdom

Om du har sett eller blivit utsatt för våld eller hot i din familj eller i din närhet är det viktigt att du berättar för någon vuxen som du litar på så att du kan få stöd och hjälp. Om du går i skolan kan du vända dig till din lärare/mentor, skolsköterska eller kurator. Det är viktigt att du får hjälp.

Övriga kontakter

Till toppen av sidan