Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Bil- och båtrengöring

Ibland måste bilen tvättas och havstulpanerna tas bort från båtskrovet. Idag finns miljöanpassade metoder som även fungerar bra. Du behöver inte längre använda rengöringsmedel och båtbottenfärger som innehåller starka kemikalier.

Bil översköljd med rengöringsmedel i en biltvätt, miljö, hälsa, kemikalier

Biltvätt

Tvätta helst bilen i en miljöanpassad biltvättanläggning eller i andra hand i en gör-det-själv-anläggning. I dessa tas tvättvattnet med dess kemikalier om hand och renas. Om du istället tvättar din bil på gatan, gården eller p-platsen går det förorenade tvättvattnet ut i vattendrag, sjöar och hav via dagvattensystemet.

Tvättar du trots allt själv, så använd fordonstvätt- och avfettningsmedel som är miljöanpassade.

Miljömärkta fordonstvättmedel, Naturskyddsföreningens webbplatslänk till annan webbplats

Miljömärkta avfettningsmedel, Naturskyddsförenignens webbplatslänk till annan webbplats

Båttvätt

Påväxt på båtbottnar kan vara ett problem då den ökar båtens motstånd i vattnet och bränsleförbrukning och avgasutsläpp ökar. Båtbottenfärger innebär utsläpp av giftiga ämnen till kustnära vatten. Att en färg är godkänd betyder inte heller att den är giftfri. Problemet med båtbottenfärger är att de inte bara påverkar havstulpaner utan även övrigt liv i vattnet. Använd därför i första hand mekaniska metoder mot påväxten.

Välj mekaniska metoder som:

  • Högtrycksspolning på land över spolplatta med rening.
  • Borsttvätt i vattnet (automatisk eller för hand). Tänk på att om du målat med ytmjuk och/eller kemiskt verkande färg bör du avstå från borsttvätt som saknar uppsamling av slam under båten.
  • Andra metoder som båtlyft, flytande skrovduk, pontoner med flera.

Tips för en miljövänlig båtsäsong, Havs och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

6 sätt att slippa bottenmåla, Natuskyddsföreningens webbplatslänk till annan webbplats

Havstulpankartan - visar spolplattor, borsttvättar och mätplattor, Båtmiljö webbplats länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Båtbottenfärger – om du måste måla, Kemikalieinspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Inte tillåtet att tvätta på vinterförvaringsplatsen

Tvättas en båt som varit målad med båtbottenfärg så ska tvättvattnet tas om hand och renas. Det är inte längre tillåtet att tvätta sin bottenmålade båt på vinterförvaringsplatsen utan att ta omhand tvättvattnet.

Båt på egen tomt

Förvarar och underhåller du båten på egen tomt sprider du skadliga kemikalier till marken på din tomt vilket innebär risk för negativ påverkan på växter, djur och egenodlade grönsaker och bär.

Att tänka på om du förvarar båten på tomten, Miljösamverkan Stockholms länPDF (pdf, 1 MB)

Alkylatbensin

Gamla tvåtaktssnurror har dålig förbränning. En tredjedel av bränslet går direkt ut i vattnet tillsammans med avgaserna. Har du en gammal tvåtaktsmotor bör du tanka den med alkylatbensin. Det är en av de renaste petroleumprodukterna som finns på marknaden i dag. När du använder den bidrar du till att minska utsläppen av de mest skadliga ämnena.

Du kan även använda alkylatbensin till gräsklippare, trimmers, snöslungor med mera.

Toatömningningstank i Södergarnsviken

Töm alltid tanken till vattentoan på hamnens mottagningsstation. Om båten har kemtoa kan du ta med tanken i land för tömning. Använder du nedbrytningsvätska bör den vara biologiskt nedbrytbar. Tanken kan då tömmas i det kommunala avloppet, exempelvis i en WC. Töm aldrig kemtoan direkt i sjön, i en kompost eller i ett torrdass. Det finns en mobil toatömningstank kallad Waterloo i Södergarnsviken.

Du kan även via appen "Hamnkartan" se vart närmaste toatömningsstation finns och vilka som fungerar. Du kan även själv anmäla om en toatömningsstation inte fungerar.

Tömningsstationer - Hamnkartan för frititdsbåtar, Transportstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Till toppen av sidan